Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JMÉNO

    chdir, fchdir - změna pracovního adresáře

SYNTAXE

    #include <unistd.h>

    int chdir(const char *path);
    int fchdir(int fd);

POPIS

    chdir změní současný adresář na adresář specifikovaný v path.

    fchdir má tutéž funkci jako chdir, pouze s tím rozdílem, že adresář je zadán jako otevřený
    deskriptor souboru.

NÁVRATOVÁ HODNOTA

    Bylo-li volání úspěšné, je vrácena nula, jinak -1 a je nastavena proměnná errno .

CHYBY

    V závislosti na druhu souborového systému mohou být vráceny i jiné chyby. Nejobvyklejší
    chyby pro chmod jsou vypsány zde:

    EPERM  Proces nemá právo na vstup do adresáře (execute permission).

    EFAULT path ukazuje mimo vám přístupný adresový prostor.

    ENAMETOOLONG
        path je příliš dlouhá.

    EBADF  Deskriptor souboru fd není platný.

    ENOENT Soubor neexistuje.

    ENOMEM Nedostatek paměti pro kernel.

    ENOTDIR Některá část cesty není adresář.

    EACCES V cestě není povoleno prohledávání adresářů.

    ELOOP  path obsahuje cyklické odkazy (např. přes symbolický odkaz)

    Obvyklé chyby fchmod jsou zde:

    EBADF  Deskriptor je neplatný.

    EPERM  Viz výše.

    EROFS  Viz výše.

SPLŇUJE STANDARDY

    Volání chdir je kompatibilní se SVr4, SVID, POSIX, X/OPEN, 4.4BSD. SVr4 dokumentuje navíc
    chyby EIO, EINTR, ENOLINK a EMULTIHOP, ale nemá ENOMEM a EPERM. POSIX.1 nemá EPERM, ENOMEM
    a ELOOP.

    Volání fchdir splňuje SVr4 a 4.4BSD. SVr4 dokumentuje navíc EIO, EINTR a ENOLINK.

VIZ TÉŽ

    getcwd(3), chroot(2)

VAROVÁNÍ

    Překlad je pravděpodobně zastaralý. Pokud chcete pomoci s jeho aktualizací, zamiřte na
    http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/