Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JM'ENO

    chdir, fchdir - zmna pracovniho adresae

SYNTAXE

    #include <unistd.h>

    int chdir(const char *path);
    int fchdir(int fd);

POPIS

    chdir zmni souasny adresa na adresa specifikovany v path.

    fchdir ma tute funkci jako chdir, pouze s tim rozdilem, e adresa je
    zadan jako oteveny deskriptor souboru.

N'AVRATOV'A HODNOTA

    Bylo-li volani uspne, je vracena nula, jinak -1 a je nastavena promnna
    errno .

CHYBY

    V zavislosti na druhu souboroveho systemu mohou byt vraceny i jine
    chyby. Nejobvykleji chyby pro chmod jsou vypsany zde:

    EPERM  Proces nema pravo na vstup do adresae (execute permission).

    EFAULT path ukazuje mimo vam pistupny adresovy prostor.

    ENAMETOOLONG
        path je pili dlouha.

    EBADF  Deskriptor souboru fd neni platny.

    ENOENT Soubor neexistuje.

    ENOMEM Nedostatek pamti pro kernel.

    ENOTDIR Nktera ast cesty neni adresa.

    EACCES V cest neni povoleno prohledavani adresa.

    ELOOP  path obsahuje cyklicke odkazy (nap. pes symbolicky odkaz)

    Obvykle chyby fchmod jsou zde:

    EBADF  Deskriptor je neplatny.

    EPERM  Viz vye.

    EROFS  Viz vye.

SPLUJE STANDARDY

    Volani chdir je kompatibilni se SVr4, SVID, POSIX, X/OPEN, 4.4BSD.
    SVr4 dokumentuje navic chyby EIO, EINTR, ENOLINK a EMULTIHOP, ale nema
    ENOMEM a EPERM. POSIX.1 nema EPERM, ENOMEM a ELOOP.

    Volani fchdir spluje SVr4 a 4.4BSD. SVr4 dokumentuje navic EIO, EINTR a
    ENOLINK.

VIZ T'E

    getcwd(3), chroot(2)

VAROV'AN'I

    Peklad  je  pravdpodobn  zastaraly.  Pokud chcete pomoci s jeho
    aktualizaci, zamite na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/