Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JM'ENO

    connect - inicializuj spojeni soketu

SYNTAXE

    #include <sys/types.h>
    #include <sys/socket.h>

    int connect(int sockfd, struct sockaddr *serv_addr, int addrlen );

POPIS

    Parametr sockfd je soket. Je-li jeho typ SOCK_DGRAM, potom toto volani
    specifikuje, kam ma tento soket standardn posilat data. Tato adresa je
    jedinym mistem, odkud a kam budou pijimany, resp. posilany datagramy.
    Je-li typ soketu SOCK_STREAM , potom se toto volani pokusi navazat
    spojeni s jinym soketem, ktery je specifikovan v serv_addr, co je
    adresa v jmennem prostoru soketu. Kady jmenny prostor interpretuje
    adresu v serv_addr podle sveho. Obvykle se mohou proudove sokety spojit
    pouze jednou; datagramove sokety mohou pouit volani connect vicekrat.
    Datagramove sokety mohou zruit asociovany soket tak, e se pokusi spojit
    s njakou neplatnou adresou (nebo s adesou NULL).

N'AVRATOV'A HODNOTA

    Je-li spojeni navazano, je vracena 0, jinak -1 a externi promnna errno
    je pislun nastavena.

CHYBY

    Tento seznam je pouze veobecny. Mohou existovat dali specificke chyby
    pro pouity jmenny prostor.

    EBADF patny deskriptor.

    EFAULT Adresa soketu je mimo adresovy prostor procesu.

    ENOTSOCK
       Deskriptor neni platnym deskriptorem soketu.

    EISCONN
       Soket je ji spojen.

    ECONNREFUSED
       Spojeni bylo serverem odmitnuto.

    ETIMEDOUT
       asovy limit pro spojeni vyprel.

    ENETUNREACH
       Si neni dosaitelna.

    EADDRINUSE
       Adresa je ji pouivana.

SPLUJE STANDARDY

    SVr4, 4.4BSD (volani connect se poprve objevilo v BSD 4.2).  SVr4
    dokumentuje dali chybove kody: EADDRNOTAVAIL, EINVAL, EAFNOSUPPORT,
    EALREADY, EINTR, EPROTOTYPE, ENOSR.

DAL'I INFORMACE

    accept(2), bind(2), listen(2), socket(2), getsockname(2)

VAROV'AN'I

    Peklad je pravdpodobn zastaraly. Pokud  chcete  pomoci  s  jeho
    aktualizaci, zamite na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/