Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JM'ENO

    getpeername - vra adresu vzdaleneho konce soketu

SYNTAXE

    int getpeername(int s, struct sockaddr *name, int *namelen);

POPIS

    Getpeername vraci jmeno (adresu) poitae, ktery je na druhem konci
    soketu.  s.  Parametr namelen by ml byt inicializovan tak, aby
    indikoval velikost pamoveho prostoru, na ktery ukazuje argument name.
    Po navratu bude obsahovat aktualni velikost vracene adresy (v bajtech).
    Jmeno je pislun zkraceno, je-li velikost pili mala.

N'AVRATOV'A HODNOTA

    V pipad uspchu je vracena 0, jinak -1 a promnna errno je pislun
    nastavena.

CHYBY

    EBADF  Argument s neni platnym deskriptorem.

    ENOTSOCK
        Argument s je deskriptorem souboru, neni to soket.

    ENOTCONN
        Soket neni spojen.

    ENOBUFS System nema k dispozici dostatek vnitnich zdroj, aby mohl tuto
        operaci provest.

    EFAULT Argument name ukazuje na pam, ktera se nenachazi v platne asti
        adresoveho prostoru procesu.

SPLUJE STANDARDY

    SVr4, 4.4BSD (volani getpeername se poprve objevilo ve 4.2BSD).

DAL'I INFORMACE

    accept(2), bind(2), getsockname(2)

VAROV'AN'I

    Peklad je pravdpodobn zastaraly. Pokud  chcete  pomoci  s  jeho
    aktualizaci, zamite na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/