Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JM'ENO

    getsockname - ziskej jmeno (adresu) soketu

SYNTAXE

    int getsockname(int s , struct sockaddr * name , int * namelen )

POPIS

    Getsockname vraci souasne jmeno (adresu soketu) v name . Parametr
    namelen by ml byt inicializovan, aby ukazoval mnostvi mista, na ktere
    ukazuje name.  Po navratu bude ukazovat skutenou velikost vraceneho
    jmena (v bajtech).

N'AVRATOV'A HODNOTA

    Pi uspchu je vracena 0, jinak -1 a promnna errno je pislun nastavena.

CHYBY

    EBADF  Argument s neni platnym deskriptorem.

    ENOTSOCK
        Argument s je soubor, neni to deskriptor soketu.

    ENOBUFS Nedostatek systemovych zdroj k provedeni operace.

    EFAULT Argument name ukazuje na pam v neplatne asti adresoveho
        prostoru procesu.

SPLUJE STANDARDY

    SVr4, 4.4BSD (volani getsockname se poprve objevilo v 4.2BSD). SVr4
    dokumentuje dali chybove kody ENOMEM a ENOSR.

CHYBY

    Jmena soket v domen UNIX nejsou pistupna; volani getsockname vraci data
    o delce 0.

DAL'I INFORMACE

    bind(2), socket(2)

VAROV'AN'I

    Peklad  je  pravdpodobn  zastaraly.  Pokud chcete pomoci s jeho
    aktualizaci, zamite na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/