Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JMÉNO

    getsockname - získej jméno (adresu) soketu

SYNTAXE

    int getsockname(int s , struct sockaddr * name , int * namelen )

POPIS

    Getsockname vrací současné jméno (adresu soketu) v name . Parametr
    namelen by měl být inicializován, aby ukazoval množství místa, na které
    ukazuje name. Po návratu bude ukazovat skutečnou velikost vráceného
    jména (v bajtech).

NÁVRATOVÁ HODNOTA

    Při úspěchu je vrácena 0, jinak -1 a proměnná errno je příslušně
    nastavena.

CHYBY

    EBADF  Argument s není platným deskriptorem.

    ENOTSOCK
        Argument s je soubor, není to deskriptor soketu.

    ENOBUFS Nedostatek systémových zdrojů k provedení operace.

    EFAULT Argument name ukazuje na paměť v neplatné části adresového
        prostoru procesu.

SPLŇUJE STANDARDY

    SVr4, 4.4BSD (volání getsockname se poprvé objevilo v 4.2BSD). SVr4
    dokumentuje další chybové kódy ENOMEM a ENOSR.

CHYBY

    Jména soketů v doméně UNIX nejsou přístupná; volání getsockname vrací
    data o délce 0.

DALŠÍ INFORMACE

    bind(2), socket(2)

VAROVÁNÍ

    Překlad je pravděpodobně zastaralý. Pokud chcete pomoci s  jeho
    aktualizací, zamiřte na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/