Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JM'ENO

    intro - Uvod do volani jadra

POPIS

    Tato kapitolka popisuje volani jadra v Linuxu.

  P'im'e vol'an'i
    Ve vtin pipad neni teba volat systemove volani pimo, ale existuji
    pipady, kdy standardni knihovna jazyka C neobsahuje vhodnou funkci,
    ktera volani provede.

  Syntaxe
    #include <linux/unistd.h>

    makro _syscall

    pedpokladane volani jadra

  Implementace
    Dleitou vci, kterou je teba o systemovem volani vdt, je jeho prototyp.
    Budete-li chtit toto volani pouit, potebujete vdt kolik ma parametr a
    jakeho typu, jaky typ vraci. Je definovano est maker, ktera usnaduji
    skutena volani jadra. Maji tento tvar:

       _syscallX(typ,jm'eno,typ1,arg1,typ2,arg2,...)

           kde X je 0-5, co je poet argument pro dane systemove
              volani.

           typ je navratovy typ volani

           jm'eno je jmeno volani

           typN je typ N-teho argumentu

           argN je jmeno N-teho argumentu

    Tato makra vytvoi funkci se jmenem name s Vami specifikovanymi
    argumenty. Jestlie vloite _syscall() do Vaeho zdrojoveho souboru,
    budete moci pouivat systemove volani pod jmenem name.

P'IKLAD

    #include <stdio.h>
    /* zde jsou definovana makra _syscallX() */
    #include <linux/unistd.h>
    /* definice struct sysinfo */
    #include <linux/kernel.h>
    _syscall1(int, sysinfo, struct sysinfo *, info);
    /* Poznamka: jestlie budete tento piklad kopirovat pimo ze
    zdrojoveho textu teto manualove stranky, nezapomete odstranit
    pebytena obracena lomitka u znaku \n */

    int main(void)
    {
     struct sysinfo s_info;
     int error;

     error = sysinfo(&s_info);
     printf("code error = %d\n", error);
     printf("Uptime = %ds\nLoad: 1min %d / 5min %d / 15min %d\n"
       "RAM: total %d / free %d / shared %d\n"
       "Memory in buffers = %d\nSwap: total %d / free %d\n"
       "Number of processes = %d\n",
       s_info.uptime, s_info.loads[0],
       s_info.loads[1], s_info.loads[2],
       s_info.totalram, s_info.freeram,
       s_info.sharedram, s_info.bufferram,
       s_info.totalswap, s_info.freeswap,
       s_info.procs);
     return(0);
    }

P'iklad v'ystupu

    code error = 0
    uptime = 502034s
    Load: 1min 13376 / 5min 5504 / 15min 1152
    RAM: total 15343616 / free 827392 / shared 8237056
    Memory in buffers = 5066752
    Swap: total 27881472 / free 24698880
    Number of processes = 40

POZN'AMKY

    Makro _syscall() nevytvai prototyp. Musite si jej vytvoit, co plati
    hlavn pro C++.

    Systemova volani nemusi vracet kladne nebo zaporne chybove kody.
    Musite si peist jejich zdrojovy text, abyste se ujistili, co mohou
    vratit. Obvykle je to opana hodnota standardni chyby, nap. -EPERM.
    Makra _syscall() vraci hodnotu r systemoveho volani , je-li nezaporna,
    jinak vraci -1 a nastavi hodnotu errno na -r.

    Nktera systemova volani, jako nap. mmap, poaduji vice ne pt argument.
    Toto se obchazi umistnim argument na vrchol zasobniku. Potom jako
    argument volani pouijeme ukazatel na blok argument.

    Pi definici volani jadra MUSI byt argumenty volany hodnotou nebo
    odkazem (pro struktury).

SOUBORY

    /usr/include/linux/unistd.h

AUTOI

    Autory a podminky pro ieni a kopirovani najdete v zahlavi kade
    manualove stranky. Vimnte si, e se mohou stranku od stranky liit.

VAROV'AN'I

    Peklad je pravdpodobn zastaraly. Pokud  chcete  pomoci  s  jeho
    aktualizaci, zamite na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/

Linux 1.2.13           18.ledna 1997             UVOD(2)