Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JMÉNO

    intro - Úvod do volání jádra

POPIS

    Tato kapitolka popisuje volání jádra v Linuxu.

  Přímé volání
    Ve většině případů není třeba volat systémové volání přímo, ale existují případy, kdy
    standardní knihovna jazyka C neobsahuje vhodnou funkci, která volání provede.

  Syntaxe
    #include <linux/unistd.h>

    makro _syscall

    předpokládané volání jádra

  Implementace
    Důležitou věcí, kterou je třeba o systémovém volání vědět, je jeho prototyp. Budete-li
    chtít toto volání použít, potřebujete vědět kolik má parametrů a jakého typu, jaký typ
    vrací. Je definováno šest maker, která usnadňují skutečná volání jádra. Mají tento tvar:

       _syscallX(typ,jméno,typ1,arg1,typ2,arg2,...)

           kde X je 0–5, což je počet argumentů pro dané systémové volání.

           typ je návratový typ volání

           jméno je jméno volání

           typN je typ N-tého argumentu

           argN je jméno N-tého argumentu

    Tato makra vytvoří funkci se jménem name s Vámi specifikovanými argumenty. Jestliže
    vložíte _syscall() do Vašeho zdrojového souboru, budete moci používat systémové volání pod
    jménem name.

PŘÍKLAD

    #include <stdio.h>
    /* zde jsou definována makra _syscallX() */
    #include <linux/unistd.h>
    /* definice struct sysinfo */
    #include <linux/kernel.h>
    _syscall1(int, sysinfo, struct sysinfo *, info);
    /* Poznámka: jestliže budete tento příklad kopírovat přímo ze
    zdrojového textu této manuálové stránky, nezapomeňte odstranit
    přebytečná obrácená lomítka u znaku \n */

    int main(void)
    {
     struct sysinfo s_info;
     int error;

     error = sysinfo(&s_info);
     printf("code error = %d\n", error);
     printf("Uptime = %ds\nLoad: 1min %d / 5min %d / 15min %d\n"
       "RAM: total %d / free %d / shared %d\n"
       "Memory in buffers = %d\nSwap: total %d / free %d\n"
       "Number of processes = %d\n",
       s_info.uptime, s_info.loads[0],
       s_info.loads[1], s_info.loads[2],
       s_info.totalram, s_info.freeram,
       s_info.sharedram, s_info.bufferram,
       s_info.totalswap, s_info.freeswap,
       s_info.procs);
     return(0);
    }

Příklad výstupu

    code error = 0
    uptime = 502034s
    Load: 1min 13376 / 5min 5504 / 15min 1152
    RAM: total 15343616 / free 827392 / shared 8237056
    Memory in buffers = 5066752
    Swap: total 27881472 / free 24698880
    Number of processes = 40

POZNÁMKY

    Makro _syscall() nevytváří prototyp. Musíte si jej vytvořit, což platí hlavně pro C++.

    Systémová volání nemusí vracet kladné nebo záporné chybové kódy. Musíte si přečíst jejich
    zdrojový text, abyste se ujistili, co mohou vrátit. Obvykle je to opačná hodnota
    standardní chyby, např. -EPERM. Makra _syscall() vrací hodnotu r systémového volání , je-
    li nezáporná, jinak vrací -1 a nastaví hodnotu errno na -r.

    Některá systémová volání, jako např. mmap, požadují více než pět argumentů. Toto se
    obchází umístěním argumentů na vrchol zásobníku. Potom jako argument volání použijeme
    ukazatel na blok argumentů.

    Při definici volání jádra MUSÍ být argumenty volány hodnotou nebo odkazem (pro struktury).

SOUBORY

    /usr/include/linux/unistd.h

AUTOŘI

    Autory a podmínky pro šíření a kopírování najdete v záhlaví každé manuálové stránky.
    Všimněte si, že se mohou stránku od stránky lišit.

VAROVÁNÍ

    Překlad je pravděpodobně zastaralý. Pokud chcete pomoci s jeho aktualizací, zamiřte na
    http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/