Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JMÉNO

    send, sendto, sendmsg - pošli zprávu do soketu

SYNTAXE

    #include <sys/types.h>
    #include <sys/socket.h>

    int send(int s, const void *msg, int len, unsigned int flags);

    int sendto(int s, const void *msg, int len, unsigned int flags, const
    struct sockaddr *to, int tolen);

    int sendmsg(int s, const struct msghdr *msg, unsigned int flags);

POPIS

    Send, sendto, a sendmsg se používají k zasílání zpráv do jiných soketů.
    Send může být použito pouze, je-li soket spojen zatímco sendto a
    sendmsg mohou být použity kdykoliv.

    Adresa cílového soketu je zadána parametrem to a tolen specifikuje jeho
    velikost. Adresa zprávy je zadána v argumentu len. Je-li zpráva příliš
    dlouhá, aby mola být poslána atomicky, je vrácena chyba EMSGSIZE a
    zpráva není poslána.

    Funkce send neposkytuje žádnou možnost indikace správného doručení.
    Lokálně detekované chyby jsou indikovány návratovou hodnotou -1.

    Pokud není k dispozici žádné volné místo pro zprávu před jejím
    přenosem, send se normálně zablokuje, pokud soket není v neblokujícím
    módu. Volání select(2) může být použito k zjištění, je-li možno poslat
    další data.

    Parametr flags může obsahovat jednu nebo více z následujících hodnot:

       #define  MSG_OOB    0x1 /* zpracuj out-of-band data */
       #define  MSG_DONTROUTE 0x4 /* obejdi routing, použij přímé rozhraní*/

    Flag MSG_OOB je použit pro posílání out-of-band dat do soketu, který to
    podporuje (např. SOCK_STREAM); použitý protokol musí také podporovat
    out-of-band  data.  MSG_DONTROUTE  je  normálně  používáno  pouze
    diagnostickými a routovacími programy.

    V recv(2) je obsažen popis struktury msghdr

NÁVRATOVÁ HODNOTA

    Volání vrací počet poslaných znaků, nebo -1 pokud se objevila chyba.

CHYBY

    EBADF  Byl specifikován neplatný deskriptor.

    ENOTSOCK
        Argument s není soket

    EFAULT Parametr je v neplatné části adresového prostoru procesu.

    EMSGSIZE
        Soket požaduje, aby tato zpráva byla poslána atomicky, ale
        velikost této zprávy toto znemožňuje.

    EWOULDBLOCK
        Soket je označen jako neblokující a požadovaná operace by
        blokovala.

    ENOBUFS Systém není schopen alokovat interní buffery. Operace může být
        úspěšná až budou buffery k dispozici.

    ENOBUFS Výstupní fronta pro síťové rozhraní je zaplněna. To obvykle
        znamená, že rozhraní přestalo posílat, ale může to být také
        způsobeno občasným přetížením rozhraní.

SPLŇUJE STANDARDY

    4.4BSD,  SVr4 (tato volání se poprvé objevila ve 4.2BSD). SVr4
    dokumentuje další chyby EINVAL, EINTR, EMSGSIZE, ENOSR, ENOMEM.

DALŠÍ INFORMACE

    fcntl(2), recv(2), select(2), getsockopt(2), socket(2), write(2)

VAROVÁNÍ

    Překlad je pravděpodobně zastaralý. Pokud chcete pomoci s  jeho
    aktualizací, zamiřte na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/