Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JM'ENO

    shutdown - ukoni ast pln duplexniho spojeni

SYNTAXE

    #include <sys/socket.h>

    int shutdown(int s, int how);

POPIS

    The shutdown me ukonit ast nebo cele spojeni soketu s . Je-li how 0,
    dali data nebudou pijimana. Je-li how 1, dali data nebudou posilana.
    Je-li how 2, nebudou pijimana ani vysilana adna data.

N'AVRATOV'A HODNOTA

    Je-li volani uspne, vraci se 0, jinak -1 a je nastavena promnna errno

CHYBY

    EBADF  s neni platnym deskriptorem.

    ENOTSOCK
        s je soubor, ne soket.

    ENOTCONN
        Specifikovany soket neni spojen.

SPLUJE STANDARDY

    4.4BSD (volani shutdown se poprve objevilo v 4.2BSD).

DAL'I INFORMACE

    connect(2), socket(2)

VAROV'AN'I

    Peklad je pravdpodobn zastaraly. Pokud chcete pomoci s jeho
    aktualizaci, zamite na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/