Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JMÉNO

    shutdown - ukonči část plně duplexního spojení

SYNTAXE

    #include <sys/socket.h>

    int shutdown(int s, int how);

POPIS

    The shutdown může ukončit část nebo celé spojení soketu s . Je-li how 0, další data
    nebudou přijímána. Je-li how 1, další data nebudou posílána. Je-li how 2, nebudou
    přijímána ani vysílána žádná data.

NÁVRATOVÁ HODNOTA

    Je-li volání úspěšné, vrací se 0, jinak -1 a je nastavena proměnná errno

CHYBY

    EBADF  s není platným deskriptorem.

    ENOTSOCK
        s je soubor, ne soket.

    ENOTCONN
        Specifikovaný soket není spojen.

SPLŇUJE STANDARDY

    4.4BSD (volání shutdown se poprvé objevilo v 4.2BSD).

DALŠÍ INFORMACE

    connect(2), socket(2)

VAROVÁNÍ

    Překlad je pravděpodobně zastaralý. Pokud chcete pomoci s jeho aktualizací, zamiřte na
    http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/