Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JMÉNO

    sigblock, siggetmask, sigsetmask, sigmask - práce s maskou signálů

SYNTAXE

    #include <signal.h>

    int sigblock(int mask);

    int siggetmask(void);

    int sigsetmask(int mask);

    int sigmask(int signum);

POPIS

    Tyto funkce jsou zastaralé a nahrazuje je funkce sigprocmask(2).

    Systémové volání sigblock přidává signály uvedené v parametru mask k seznamu signálů,
    které jsou momentálně zablokovány.

    Systémové volání sigsetmask nahrazuje seznam blokovaných signálů novým seznamem dodaným v
    parametru mask. Signály jsou zablokovány, je-li odpovídající bit v parametru mask nastaven
    na 1.

    Aktuální seznam blokovaných signálů lze získat voláním funkce siggetmask.

    Makro sigmask slouží k vytvoření masky pro daný signál signum.

NÁVRATOVÉ HODNOTY

    Funkce siggetmask vrací aktuální seznam blokovaných signálů.

    Funkce sigsetmask a sigblock vracejí předchozí seznam blokovaných signálů.

POZNÁMKY

    Prototypy pro tyto funkce jsou k dispozici pouze tehdy, je-li definována konstanta
    __USE_BSD před použitím <signal.h>.

    Signály SIGKILL a SIGSTOP nelze blokovat - toto omezení je dáno systémem.

SPLŇUJE STANDARDY

    4.4BSD. Tyto funkce se objevily poprvé v BSD 4.3 a jsou zastaralé. V nových programech
    používejte prostředky POSIXu pro práci se signály.

DALŠÍ INFORMACE

    kill(2), sigprocmask(2), signal(7)

VAROVÁNÍ

    Překlad je pravděpodobně zastaralý. Pokud chcete pomoci s jeho aktualizací, zamiřte na
    http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/