Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JMÉNO

    sigpause - uvolni blokované signály a čekej na přerušení

SYNTAXE

    #include <signal.h>

    int sigpause(int sigmask);

POPIS

    Tato funkce je zastaralá a je nahrazena funkcí sigsuspend(2).

    Funkce sigpause nastaví masku blokovaných signálů na sigmask a poté čeká na příchod
    signálu. Při návratu je obnovena původní maska signálů.

    Parametr sigmask je obvykle nastavován na nulu, tj. že nemá být blokován žádný signál.
    Funkce sigpause je vždy ukončena přerušením, vrací -1 a globální proměnná errno je
    nastavena na EINTR.

SPLŇUJE STANDARDY

    4.4BSD. Funkce sigpause se poprvé objevila v 4.3BSD a její použití v nových programech se
    nedoporučuje.

DALŠÍ INFORMACE

    sigsuspend(2), kill(2), sigaction(2), sigprocmask(2), sigblock(2), sigvec(2)

VAROVÁNÍ

    Překlad je pravděpodobně zastaralý. Pokud chcete pomoci s jeho aktualizací, zamiřte na
    http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/