Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JM'ENO

    sigpause - uvolni blokovane signaly a ekej na perueni

SYNTAXE

    #include <signal.h>

    int sigpause(int sigmask);

POPIS

    Tato funkce je zastarala a je nahrazena funkci sigsuspend(2).

    Funkce sigpause nastavi masku blokovanych signal na sigmask a pote eka
    na pichod signalu. Pi navratu je obnovena pvodni maska signal.

    Parametr sigmask je obvykle nastavovan na nulu, tj. e nema byt blokovan
    adny signal.  Funkce sigpause je vdy ukonena peruenim, vraci -1 a
    globalni promnna errno je nastavena na EINTR.

SPLUJE STANDARDY

    4.4BSD. Funkce sigpause se poprve objevila v 4.3BSD a jeji pouiti v
    novych programech se nedoporuuje.

DAL'I INFORMACE

    sigsuspend(2),  kill(2), sigaction(2), sigprocmask(2), sigblock(2),
    sigvec(2)

VAROV'AN'I

    Peklad je pravdpodobn zastaraly. Pokud  chcete  pomoci  s  jeho
    aktualizaci, zamite na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/

Linux 1.3            18. unora 1997           SIGPAUSE(2)