Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JMÉNO

    sigpause - uvolni blokované signály a čekej na přerušení

SYNTAXE

    #include <signal.h>

    int sigpause(int sigmask);

POPIS

    Tato funkce je zastaralá a je nahrazena funkcí sigsuspend(2).

    Funkce sigpause nastaví masku blokovaných signálů na sigmask a poté
    čeká na příchod signálu. Při návratu je obnovena původní maska signálů.

    Parametr sigmask je obvykle nastavován na nulu, tj. že nemá být
    blokován žádný signál. Funkce sigpause je vždy ukončena přerušením,
    vrací -1 a globální proměnná errno je nastavena na EINTR.

SPLŇUJE STANDARDY

    4.4BSD. Funkce sigpause se poprvé objevila v 4.3BSD a její použití v
    nových programech se nedoporučuje.

DALŠÍ INFORMACE

    sigsuspend(2),  kill(2), sigaction(2), sigprocmask(2), sigblock(2),
    sigvec(2)

VAROVÁNÍ

    Překlad je pravděpodobně zastaralý. Pokud chcete pomoci s  jeho
    aktualizací, zamiřte na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/