Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JMÉNO

    sigreturn - návrat z obsluhy signálu a úklid zásobníku

SYNTAXE

    int sigreturn(unsigned long __unused);

POPIS

    Když jádro Linuxu vytváří v zásobníku strukturu pro obsluhu signálu, přidá do něj volání
    sigreturn , takže obslužná rutina zavolá při návratu sigreturn . Toto volání sigreturn
    vrátí zásobník do původního stavu, takže proces může pokračovat v místě, kde byl přerušen
    signálem.

NÁVRATOVÁ HODNOTA

    Volání funkce sigreturn se nikdy nevrací.

UPOZORNĚNÍ

    Systémové volání sigreturn je používáno jádrem Linuxu pro implementaci obsluhy signálů.
    Nikdy by nemělo být voláno přímo z programu. Použití parametru __unused je navíc závislé
    na hardwarové architektuře.

SPLŇUJE STANDARDY

    Volání sigreturn je specifické pro Linux a nemělo by být používáno v přenositelných
    programech.

SOUBORY

    /usr/src/linux/arch/i386/kernel/signal.c
    /usr/src/linux/arch/alpha/kernel/entry.S

DALŠÍ INFORMACE

    kill(2), signal(2), signal(7)

VAROVÁNÍ

    Překlad je pravděpodobně zastaralý. Pokud chcete pomoci s jeho aktualizací, zamiřte na
    http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/