Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JMÉNO

    sigreturn - návrat z obsluhy signálu a úklid zásobníku

SYNTAXE

    int sigreturn(unsigned long __unused);

POPIS

    Když jádro Linuxu vytváří v zásobníku strukturu pro obsluhu signálu,
    přidá do něj volání sigreturn , takže obslužná rutina zavolá při
    návratu sigreturn . Toto volání sigreturn vrátí zásobník do původního
    stavu, takže proces může pokračovat v místě, kde byl přerušen signálem.

NÁVRATOVÁ HODNOTA

    Volání funkce sigreturn se nikdy nevrací.

UPOZORNĚNÍ

    Systémové volání sigreturn je používáno jádrem Linuxu pro implementaci
    obsluhy signálů. Nikdy by nemělo být voláno přímo z programu. Použití
    parametru __unused je navíc závislé na hardwarové architektuře.

SPLŇUJE STANDARDY

    Volání sigreturn je specifické pro Linux a nemělo by být používáno v
    přenositelných programech.

SOUBORY

    /usr/src/linux/arch/i386/kernel/signal.c
    /usr/src/linux/arch/alpha/kernel/entry.S

DALŠÍ INFORMACE

    kill(2), signal(2), signal(7)

VAROVÁNÍ

    Překlad  je pravděpodobně zastaralý. Pokud chcete pomoci s jeho
    aktualizací, zamiřte na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/