Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JM'ENO

    sigreturn - navrat z obsluhy signalu a uklid zasobniku

SYNTAXE

    int sigreturn(unsigned long __unused);

POPIS

    Kdy jadro Linuxu vytvai v zasobniku strukturu pro obsluhu signalu, pida
    do nj volani sigreturn , take obsluna rutina zavola pi navratu
    sigreturn .  Toto volani sigreturn vrati zasobnik do pvodniho stavu,
    take proces me pokraovat v mist, kde byl peruen signalem.

N'AVRATOV'A HODNOTA

    Volani funkce sigreturn se nikdy nevraci.

UPOZORNN'I

    Systemove volani sigreturn je pouivano jadrem Linuxu pro implementaci
    obsluhy signal.  Nikdy by nemlo byt volano pimo z programu. Pouiti
    parametru __unused je navic zavisle na hardwarove architektue.

SPLUJE STANDARDY

    Volani sigreturn je specificke pro Linux a nemlo by byt pouivano v
    penositelnych programech.

SOUBORY

    /usr/src/linux/arch/i386/kernel/signal.c
    /usr/src/linux/arch/alpha/kernel/entry.S

DAL'I INFORMACE

    kill(2), signal(2), signal(7)

VAROV'AN'I

    Peklad  je  pravdpodobn  zastaraly.  Pokud chcete pomoci s jeho
    aktualizaci, zamite na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/

Linux 1.3.20          18. unora 1997          SIGRETURN(2)