Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JM'ENO

    sigvec - BSD prostedky pro praci se signaly

SYNTAXE

    #include <bsd/signal.h>

    int sigvec(int sig, struct sigvec *vec, struct sigvec *ovec);

POPIS

    Tato funkce je zastarala a misto ni se doporuuje pouivat volani
    sigaction(2).

    V Linuxu je funkce sigvec implementovana jako  makro,  volajici
    sigaction. Umouje piblin tote co BSD funkce sigvec.

SPLUJE STANDARDY

    BSD, SVr4

DAL'I INFORMACE

    sigaction(2), signal(2)

VAROV'AN'I

    Peklad  je  pravdpodobn  zastaraly.  Pokud chcete pomoci s jeho
    aktualizaci, zamite na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/

Linux 1.3            18. unora 1997            SIGVEC(2)