Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JMÉNO

    sigvec - BSD prostředky pro práci se signály

SYNTAXE

    #include <bsd/signal.h>

    int sigvec(int sig, struct sigvec *vec, struct sigvec *ovec);

POPIS

    Tato funkce je zastaralá a místo ní se doporučuje používat volání
    sigaction(2).

    V Linuxu je funkce sigvec implementována jako  makro,  volající
    sigaction. Umožňuje přibližně totéž co BSD funkce sigvec.

SPLŇUJE STANDARDY

    BSD, SVr4

DALŠÍ INFORMACE

    sigaction(2), signal(2)

VAROVÁNÍ

    Překlad  je pravděpodobně zastaralý. Pokud chcete pomoci s jeho
    aktualizací, zamiřte na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/