Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JMÉNO

    sigvec - BSD prostředky pro práci se signály

SYNTAXE

    #include <bsd/signal.h>

    int sigvec(int sig, struct sigvec *vec, struct sigvec *ovec);

POPIS

    Tato funkce je zastaralá a místo ní se doporučuje používat volání sigaction(2).

    V Linuxu je funkce sigvec implementována jako makro, volající sigaction. Umožňuje
    přibližně totéž co BSD funkce sigvec.

SPLŇUJE STANDARDY

    BSD, SVr4

DALŠÍ INFORMACE

    sigaction(2), signal(2)

VAROVÁNÍ

    Překlad je pravděpodobně zastaralý. Pokud chcete pomoci s jeho aktualizací, zamiřte na
    http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/