Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

NAME

    socketcall - socketové systémové volání

STRUČNÝ PŘEHLED

    int socketcall(int call, unsigned long *args);

POPIS

    socketcall je běžný vstupní bod jádra pro socketové systémové volání. call určuje, která
    socketová funkce bude vyvolána. args jsou ukazatele do bloku obsahujícího aktuální
    parametry, které jsou předány příslušnému volání.

    Uživatelské programy by měly volat příslušné funkce jejich obvyklými jmény. Funkci
    socketcall by měli používat jen implementátoři standardních knihoven a hackeři zabývající
    se podrobně jádrem Linuxu.

POZNÁMKA

    Toto volání je specifické pro Linux, a nemělo by být používáno v přenositelných programech
    určených i pro jiné platformy.

VIZ TAKÉ

    accept(2), bind(2), connect(2), getpeername(2), getsockname(2), getsockopt(2), listen(2),
    recv(2),  recvfrom(2),  send(2),  sendto(2),  setsockopt(2), shutdown(2), socket(2),
    socketpair(2)

PŘELOŽIL

    Václav Doubek (vaclav.doubek@pslib.cz)

VAROVÁNÍ

    Překlad je pravděpodobně zastaralý. Pokud chcete pomoci s jeho aktualizací, zamiřte na
    http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/