Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

NAME

    socketcall - socketove systemove volani

STRUN'Y PEHLED

    int socketcall(int call, unsigned long *args);

POPIS

    socketcall je bny vstupni bod jadra pro socketove systemove volani.
    call uruje, ktera socketova funkce bude vyvolana. args jsou ukazatele
    do bloku obsahujiciho aktualni parametry, ktere jsou pedany pislunemu
    volani.

    Uivatelske programy by mly volat pislune funkce jejich obvyklymi jmeny.
    Funkci  socketcall by mli pouivat jen implementatoi standardnich
    knihoven a hackei zabyvajici se podrobn jadrem Linuxu.

POZN'AMKA

    Toto volani je specificke pro Linux, a nemlo by byt pouivano v
    penositelnych programech urenych i pro jine platformy.

VIZ TAK'E

    accept(2),  bind(2),  connect(2),  getpeername(2),  getsockname(2),
    getsockopt(2), listen(2), recv(2), recvfrom(2), send(2), sendto(2),
    setsockopt(2), shutdown(2), socket(2), socketpair(2)

PELOIL

    Vaclav Doubek (vaclav.doubek@pslib.cz)

VAROV'AN'I

    Peklad  je  pravdpodobn  zastaraly.  Pokud chcete pomoci s jeho
    aktualizaci, zamite na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/