Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

NAME

    socketcall - socketové systémové volání

STRUČNÝ PŘEHLED

    int socketcall(int call, unsigned long *args);

POPIS

    socketcall je běžný vstupní bod jádra pro socketové systémové volání.
    call určuje, která socketová funkce bude vyvolána. args jsou ukazatele
    do  bloku  obsahujícího  aktuální  parametry, které jsou předány
    příslušnému volání.

    Uživatelské programy by měly volat příslušné funkce jejich obvyklými
    jmény.  Funkci  socketcall  by  měli používat jen implementátoři
    standardních knihoven a hackeři zabývající se podrobně jádrem Linuxu.

POZNÁMKA

    Toto volání je specifické pro Linux, a nemělo by být používáno v
    přenositelných programech určených i pro jiné platformy.

VIZ TAKÉ

    accept(2),  bind(2),  connect(2),  getpeername(2),  getsockname(2),
    getsockopt(2), listen(2), recv(2), recvfrom(2), send(2), sendto(2),
    setsockopt(2), shutdown(2), socket(2), socketpair(2)

PŘELOŽIL

    Václav Doubek (vaclav.doubek@pslib.cz)

VAROVÁNÍ

    Překlad  je pravděpodobně zastaralý. Pokud chcete pomoci s jeho
    aktualizací, zamiřte na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/