Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JMÉNO

    socketpair - vytvoří pár spojených soketů

SYNTAXE

    #include <sys/types.h>
    #include <sys/socket.h>

    int socketpair(int d, int type, int protocol, int sv[2]);

POPIS

    Volání vytvoří pár nepojmenovaných spojených soketů ve specifikovaném jmenném prostoru d,
    jejich typ bude type, používaný protokol protocol. Deskriptory nových soketů jsou vráceny
    v sv[0] a sv[1]. Tyto dva sokety jsou nerozlišitelné.

NÁVRATOVÁ HODNOTA

    Bylo-li volání úspěšné, je vrácena 0, jinak -1 a je nastavena externí proměnná errno

CHYBY

    EMFILE Soubor má otevřeno příliš mnoho souborů.

    EAFNOSUPPORT
        Specifikovaný jmenný prostor není na tomto počítači podporován.

    EPROTONOSUPPORT
        Specifikovaný protokol není na tomto počítači podporován.

    EOPNOSUPPORT
        Specifikovaný protokol nepodporuje vytvoření soketového páru.

    EFAULT sv není v platné části adresového prostoru procesu.

SPLŇUJE STANDARDY

    4.4BSD (volání socketpair se poprvé objevilo v 4.2BSD). Obvykle přenositelné z ne-BSD
    systémů, které podporují BSD Sokety (včetně variant systému V).

DALŠÍ INFORMACE

    read(2), write(2), pipe(2)

VAROVÁNÍ

    Překlad je pravděpodobně zastaralý. Pokud chcete pomoci s jeho aktualizací, zamiřte na
    http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/