Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JMÉNO

    socketpair - vytvoří pár spojených soketů

SYNTAXE

    #include <sys/types.h>
    #include <sys/socket.h>

    int socketpair(int d, int type, int protocol, int sv[2]);

POPIS

    Volání vytvoří pár nepojmenovaných spojených soketů ve specifikovaném
    jmenném prostoru d, jejich typ bude type, používaný protokol protocol.
    Deskriptory nových soketů jsou vráceny v sv[0] a sv[1]. Tyto dva sokety
    jsou nerozlišitelné.

NÁVRATOVÁ HODNOTA

    Bylo-li volání úspěšné, je vrácena 0, jinak -1 a je nastavena externí
    proměnná errno

CHYBY

    EMFILE Soubor má otevřeno příliš mnoho souborů.

    EAFNOSUPPORT
        Specifikovaný jmenný prostor není na tomto počítači podporován.

    EPROTONOSUPPORT
        Specifikovaný protokol není na tomto počítači podporován.

    EOPNOSUPPORT
        Specifikovaný protokol nepodporuje vytvoření soketového páru.

    EFAULT sv není v platné části adresového prostoru procesu.

SPLŇUJE STANDARDY

    4.4BSD (volání socketpair se poprvé objevilo v 4.2BSD). Obvykle
    přenositelné z ne-BSD systémů, které podporují BSD Sokety (včetně
    variant systému V).

DALŠÍ INFORMACE

    read(2), write(2), pipe(2)

VAROVÁNÍ

    Překlad  je pravděpodobně zastaralý. Pokud chcete pomoci s jeho
    aktualizací, zamiřte na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/