Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JM'ENO

    socketpair - vytvoi par spojenych soket

SYNTAXE

    #include <sys/types.h>
    #include <sys/socket.h>

    int socketpair(int d, int type, int protocol, int sv[2]);

POPIS

    Volani vytvoi par nepojmenovanych spojenych soket ve specifikovanem
    jmennem prostoru d, jejich typ bude type, pouivany protokol protocol.
    Deskriptory novych soket jsou vraceny v sv[0] a sv[1]. Tyto dva sokety
    jsou nerozliitelne.

N'AVRATOV'A HODNOTA

    Bylo-li volani uspne, je vracena 0, jinak -1 a je nastavena externi
    promnna errno

CHYBY

    EMFILE Soubor ma oteveno pili mnoho soubor.

    EAFNOSUPPORT
        Specifikovany jmenny prostor neni na tomto poitai podporovan.

    EPROTONOSUPPORT
        Specifikovany protokol neni na tomto poitai podporovan.

    EOPNOSUPPORT
        Specifikovany protokol nepodporuje vytvoeni soketoveho paru.

    EFAULT sv neni v platne asti adresoveho prostoru procesu.

SPLUJE STANDARDY

    4.4BSD (volani socketpair se poprve objevilo v 4.2BSD). Obvykle
    penositelne z ne-BSD system, ktere podporuji BSD Sokety (vetn variant
    systemu V).

DAL'I INFORMACE

    read(2), write(2), pipe(2)

VAROV'AN'I

    Peklad  je  pravdpodobn  zastaraly.  Pokud chcete pomoci s jeho
    aktualizaci, zamite na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/