Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JMÉNO

    nedokumentovaná systémová volání

SYNTAXE

    Nedokumentovaná systémová volání.

POPIS

    Nyní  je  v  jádře  1.3.88  163 volání, která jsou obsažena v
    /usr/include/asm/unistd.h. Tato stránka obsahuje ta z nich, která jsou
    již implementována, ale ještě nejsou popsána v manuálových stránkách.
    Některá z těchto volání ještě nemají prototyp v hlavičkových souborech
    knihovny libc.

ŽÁDOST

    Máte-li o těchto voláních nějaké informace, prosím podívejte se do
    zdrojových textů jádra a napište manuálovou stránku (podobného stylu
    jako ostatní stránky v sekci 2) a pošlete ji na adresu aeb@cwi.nl ,
    abychom ji mohli dát do další distribuce manuálových stránek.

SITUACE

    Není žádné nedokumentované volání jádra.

DALŠÍ INFORMACE

    obsolete(2), unimplemented(2)

VAROVÁNÍ

    Překlad je pravděpodobně zastaralý. Pokud chcete pomoci s  jeho
    aktualizací, zamiřte na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/