Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JMÉNO

    nedokumentovaná systémová volání

SYNTAXE

    Nedokumentovaná systémová volání.

POPIS

    Nyní je v jádře 1.3.88 163 volání, která jsou obsažena v /usr/include/asm/unistd.h. Tato
    stránka obsahuje ta z nich, která jsou již implementována, ale ještě nejsou popsána v
    manuálových stránkách. Některá z těchto volání ještě nemají prototyp v hlavičkových
    souborech knihovny libc.

ŽÁDOST

    Máte-li o těchto voláních nějaké informace, prosím podívejte se do zdrojových textů jádra
    a napište manuálovou stránku (podobného stylu jako ostatní stránky v sekci 2) a pošlete ji
    na adresu aeb@cwi.nl , abychom ji mohli dát do další distribuce manuálových stránek.

SITUACE

    Není žádné nedokumentované volání jádra.

DALŠÍ INFORMACE

    obsolete(2), unimplemented(2)

VAROVÁNÍ

    Překlad je pravděpodobně zastaralý. Pokud chcete pomoci s jeho aktualizací, zamiřte na
    http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/