Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JMÉNO

    afs_syscall, break, gtty, lock, mpx, prof, stty, ulimit - neimplementovaná systémová
    volání

SYNTAXE

    Neimplementovaná systémová volání.

POPIS

    Tato systémová volání nejsou implementována v Linuxu verze 1.2.4.

NÁVRATOVÁ HODNOTA

    Tato systémová volání vždy vrací -1 a nastaví errno na ENOSYS.

DALŠÍ INFORMACE

    obsolete(2), undocumented(2).

VAROVÁNÍ

    Překlad je pravděpodobně zastaralý. Pokud chcete pomoci s jeho aktualizací, zamiřte na
    http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/