Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JMÉNO

    afs_syscall,  break,  gtty,  lock,  mpx,  prof,  stty, ulimit -
    neimplementovaná systémová volání

SYNTAXE

    Neimplementovaná systémová volání.

POPIS

    Tato systémová volání nejsou implementována v Linuxu verze 1.2.4.

NÁVRATOVÁ HODNOTA

    Tato systémová volání vždy vrací -1 a nastaví errno na ENOSYS.

DALŠÍ INFORMACE

    obsolete(2), undocumented(2).

VAROVÁNÍ

    Překlad je pravděpodobně zastaralý. Pokud chcete pomoci s  jeho
    aktualizací, zamiřte na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/