Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JMÉNO

    abort - abnormální ukončení procesu

SYNTAXE

    #include <stdlib.h>

    void abort(void);

POPIS

    Funkce abort() způsobí abnormální ukončení procesu, pouze je-li signál SIGABORT zachycen a
    ovladač tohoto signálu se nevrátí, nedojde k jeho ukončení. Jestliže funkce abort()
    způsobí ukončení programu, všechny otevřené proudy jsou vyprázdněny a uzavřeny.

    Je-li signál SIGABORT blokován nebo ignorován, funkce abort() jej i přesto překryje.

NÁVRATOVÁ HODNOTA

    Funkce abort() se nikdy nevrací.

SPLŇUJE STANDARDY

    SVID 3, POSIX, BSD 4.3, ISO 9899

DALŠÍ INFORMACE

    sigaction(2), exit(3)

VAROVÁNÍ

    Překlad je pravděpodobně zastaralý. Pokud chcete pomoci s jeho aktualizací, zamiřte na
    http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/