Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JMÉNO

    acos - funkce arccos

SYNTAXE

    #include <math.h>

    double acos(double x);

POPIS

    Funkce acos() počítá arccos čísla x; což je hodnota, jejíž cosinus je x. Je-li x mimo
    interval od -1 do 1, funkce acos() selže a je nastavena proměnná errno.

NÁVRATOVÁ HODNOTA

    Funkce acos() vrací arccos v radiánech. Její návratová hodnota může být od 0 do PI včetně.

CHYBY

    EDOM  x není z definičního oboru.

SPLŇUJE STANDARDY

    SVID 3, POSIX, BSD 4.3, ISO 9899

DALŠÍ INFORMACE

    asin(3), atan(3), atan2(3), cos(3), sin(3), tan(3)

VAROVÁNÍ

    Překlad je pravděpodobně zastaralý. Pokud chcete pomoci s jeho aktualizací, zamiřte na
    http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/

                      5.ledna 1997                  ACOS(3)