Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JMÉNO

    acos - funkce arccos

SYNTAXE

    #include <math.h>

    double acos(double x);

POPIS

    Funkce acos() počítá arccos čísla x; což je hodnota, jejíž cosinus je
    x. Je-li x mimo interval od -1 do 1, funkce acos() selže a je nastavena
    proměnná errno.

NÁVRATOVÁ HODNOTA

    Funkce acos() vrací arccos v radiánech. Její návratová hodnota může být
    od 0 do PI včetně.

CHYBY

    EDOM  x není z definičního oboru.

SPLŇUJE STANDARDY

    SVID 3, POSIX, BSD 4.3, ISO 9899

DALŠÍ INFORMACE

    asin(3), atan(3), atan2(3), cos(3), sin(3), tan(3)

VAROVÁNÍ

    Překlad je pravděpodobně zastaralý. Pokud chcete pomoci s  jeho
    aktualizací, zamiřte na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/

                 5.ledna 1997             ACOS(3)