Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JMÉNO

    acosh - inverzní hyperbolický cosinus

SYNTAXE

    #include <math.h>

    double acosh(double x);

POPIS

    Funkce acosh() počítá hodnotu inverzního hyperbolického cosinu čísla x; což je hodnota,
    jejíž hyperbolický cosinus je x. Je-li x menší než 1.0, acosh() vrací not-a-number (NaN) a
    nastaví proměnnou errno .

CHYBY

    EDOM  x není z definičního oboru.

SPLŇUJE STANDARDY

    SVID 3, POSIX, BSD 4.3, ISO 9899

DALŠÍ INFORMACE

    asinh(3), atanh(3), cosh(3), sinh(3), tanh(3)

VAROVÁNÍ

    Překlad je pravděpodobně zastaralý. Pokud chcete pomoci s jeho aktualizací, zamiřte na
    http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/

                      5.ledna 1997                 ACOSH(3)