Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JMÉNO

    asinh - inverzní hyperbolický sinus

SYNTAXE

    #include <math.h>

    double asinh(double x);

POPIS

    Funkce asinh() počítá inverzní hyperbolický sinus čísla x; což je hodnota, jejíž
    hyperbolický sinus je x.

SPLŇUJE STANDARDY

    SVID 3, POSIX, BSD 4.3, ISO 9899

DALŠÍ INFORMACE

    acosh(3), atanh(3), cosh(3), sinh(3), tanh(3)

VAROVÁNÍ

    Překlad je pravděpodobně zastaralý. Pokud chcete pomoci s jeho aktualizací, zamiřte na
    http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/

                      5.ledna 1997                 ASINH(3)