Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JMÉNO

    atan - funkce arcus tangens

SYNTAXE

    #include <math.h>

    double atan(double x);

POPIS

    Funkce atan() počítá arcus tangens čísla x; což je hodnota, jejíž tangens je x.

NÁVRATOVÁ HODNOTA

    Funkce atan() vrací arcus tangens v radiánech a její obor hodnot je uzavřený interval od
    -PI/2 do PI/2.

SPLŇUJE STANDARDY

    SVID 3, POSIX, BSD 4.3, ISO 9899

DALŠÍ INFORMACE

    acos(3), asin(3), atan2(3), cos(3), sin(3), tan(3)

VAROVÁNÍ

    Překlad je pravděpodobně zastaralý. Pokud chcete pomoci s jeho aktualizací, zamiřte na
    http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/

                      5.ledna 1997                  ATAN(3)