Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JMÉNO

    atan2 - arcus tangens dvou proměnných

SYNTAXE

    #include <math.h>

    double atan2(double y, double x);

POPIS

    Funkce atan2() počítá arcus tangens dvou proměnných x a y. Výpočet je podobný výpočtu
    arcus tangens y / x, kromě toho, že znaménka obou argumentů jsou použita pro určení
    kvadrantu, ve kterém se nachází výsledná hodnota.

NÁVRATOVÁ HODNOTA

    Funkce atan2() vrací výsledek v radiánech, který je mezi -PI a PI včetně.

SPLŇUJE STANDARDY

    SVID 3, POSIX, BSD 4.3, ISO 9899

DALŠÍ INFORMACE

    acos(3), asin(3), atan(3), cos(3), sin(3), tan(3)

VAROVÁNÍ

    Překlad je pravděpodobně zastaralý. Pokud chcete pomoci s jeho aktualizací, zamiřte na
    http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/

                      5.ledna 1997                 ATAN2(3)