Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JMÉNO

    atanh - funkce inverzního hyperbolického tangens

SYNTAXE

    #include <math.h>

    double atanh(double x);

POPIS

    Funkce atanh() počítá inverzní hyperbolický tangens x, což je hodnota, jejíž hyperbolický
    tangens je x. Je-li absolutní hodnota x větší než 1.0, funkce acosh() vrací not-a-number
    (NaN) a je nastavena proměnná errno .

CHYBY

    EDOM  x není z definičního oboru.

SPLŇUJE STANDARDY

    SVID 3, POSIX, BSD 4.3, ISO 9899

DALŠÍ INFORMACE

    asinh(3), acosh(3), cosh(3), sinh(3), tanh(3)

VAROVÁNÍ

    Překlad je pravděpodobně zastaralý. Pokud chcete pomoci s jeho aktualizací, zamiřte na
    http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/

                      5.ledna 1997                 ATANH(3)