Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JMÉNO

    atexit - registruje funkci, která se má vyvolat při ukončení procesu.

SYNTAXE

    #include <stdlib.h>

    int atexit(void (* function)(void));

POPIS

    Funkce atexit() zařadí function() do seznamu funkcí, které jsou vyvolány při normálním
    ukončení programu, ať už funkcí exit(2) nebo návratem z funkce main. Funkce takto
    registrované jsou volány v obráceném pořadí jejich registrace; nejsou jim poskytnuty žádné
    argumenty.

NÁVRATOVÁ HODNOTA

    Funkce atexit() vrací hodnotu 0, byla-li úspěšná, jinak je vrácena hodnota -1 a globální
    proměnná errno je nastavena k indikaci chyby.

CHYBY

    ENOMEM Není k dispozici potřebné množství paměti pro přidání funkce.

SPLŇUJE STANDARDY

    SVID 3, BSD 4.3, ISO 9899

DALŠÍ INFORMACE

    exit(3), on_exit(3)

VAROVÁNÍ

    Překlad je pravděpodobně zastaralý. Pokud chcete pomoci s jeho aktualizací, zamiřte na
    http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/