Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JMÉNO

    atof - převádí řetězec na číslo typu double

SYNTAXE

    #include <stdlib.h>

    double atof(const char *nptr);

POPIS

    Funkce atof() převádí úvodní část řetězce nptr na číslo typu double. Její chování je
    stejné jako u funkce

       strtod(nptr, (char **)NULL);

    kromě toho, že atof() nedetekuje žádné chyby.

NÁVRATOVÁ HODNOTA

    Převedené číslo.

SPLŇUJE STANDARDY

    SVID 3, POSIX, BSD 4.3, ISO 9899

DALŠÍ INFORMACE

    atoi(3), atol(3), strtod(3), strtol(3), strtoul(3)

VAROVÁNÍ

    Překlad je pravděpodobně zastaralý. Pokud chcete pomoci s jeho aktualizací, zamiřte na
    http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/