Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JMÉNO

    atol - převádí řetězec na číslo typu long integer.

SYNTAXE

    #include <stdlib.h>

    long atol(const char *nptr);

POPIS

    Funkce atol() převádí úvodní část řetězce nptr na číslo typu long
    integer. Její chování je přibližně stejné jako u

       strtol(nptr, (char **)NULL, 10);

    kromě toho, že atol() nedetekuje chyby.

NÁVRATOVÁ HODNOTA

    Převedená hodnota.

SPLŇUJE STANDARDY

    SVID 3, POSIX, BSD 4.3, ISO 9899

DALŠÍ INFORMACE

    atof(3), atoi(3), strtod(3), strtol(3), strtoul(3)

VAROVÁNÍ

    Překlad je pravděpodobně zastaralý. Pokud chcete pomoci s  jeho
    aktualizací, zamiřte na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/