Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JMÉNO

    cosh - funkce hyperbolický cosinus

SYNTAXE

    #include <math.h>

    double cosh(double x);

POPIS

    Funkce cosh() vrací hodnotu hyperbolického cosinu čísla x, který je definován jako (exp(x)
    + exp(-x)) / 2.

SPLŇUJE STANDARDY

    SVID 3, POSIX, BSD 4.3, ISO 9899

DALŠÍ INFORMACE

    acosh(3), asinh(3), atanh(3), sinh(3), tanh(3)

VAROVÁNÍ

    Překlad je pravděpodobně zastaralý. Pokud chcete pomoci s jeho aktualizací, zamiřte na
    http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/

                      5.ledna 1997                  COSH(3)