Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JMÉNO

    div - počítá podíl a zbytek při celočíselném dělení

SYNTAXE

    #include <stdlib.h>

    div_t div(int numer, int denom);

POPIS

    Funkce div() počítá hodnotu numer/denom a vrací podíl a zbytek ve struktuře div_t, která
    obsahuje dvě celočíselné složky quot a rem, kde quot obsahuje podíl a rem obsahuje zbytek.

NÁVRATOVÁ HODNOTA

    Struktura div_t .

SPLŇUJE STANDARDY

    SVID 3, BSD 4.3, ISO 9899

DALŠÍ INFORMACE

    ldiv(3)

VAROVÁNÍ

    Překlad je pravděpodobně zastaralý. Pokud chcete pomoci s jeho aktualizací, zamiřte na
    http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/

                      5.ledna 1997                  DIV(3)