Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JMÉNO

    gethostbyname, gethostbyaddr, sethostent, endhostent, herror - získej záznam z databáze
    počítačů

SYNTAXE

    #include <netdb.h>
    extern int h_errno;

    struct hostent *gethostbyname(const char *name);

    struct hostent *gethostbyaddr(const char *addr, int len, int type);

    void sethostent(int stayopen);

    void endhostent(void);

    void herror(const char *s);

POPIS

    Funkce gethostbyname() vrací strukturu typu hostent pro zadaný počítač name. Doména
    počítače a jí nadřazené jsou prohledávány pouze tehdy, nekončí-li name tečkou. Pokud name
    nekončí tečkou a proměnná prostředí HOSTALIASES je nastavena, bude prvně prohledáván
    soubor, na který ukazuje proměnná HOSTALIASES.

    Funkce gethostbyaddr() vrací strukturu typu hostent pro počítač, jehož adresa addr (délky
    len a typu type) byla zadána. Jediným platný typem adresy je nyní AF_INET.

    Funkce sethostent() specifikuje, je-li stayopen pravdivé (1), že k dotazování budou
    použity spojené TCP sokety a spojení zůstane mezi jednotlivými dotazy otevřeno. Jinak
    budou k dotazování použity UDP datagramy.

    Funkce endhostent() ukončí TCP spojení pro dotazy na nameserver.

    Funkce herror() vytiskne chybovou zprávu, která přísluší hodnotě proměnné h_errno.

    Funkce gethostbyname() a gethostbyaddr() používají při své činnosti jak nameservery
    named(8), tak soubor /etc/hosts, ale samozřejmě i NIS nebo YP, to záleží na pořadí
    definovaném v /etc/host.conf. (Viz resolv+(8)). Standardně je prvně dotazován named(8) a
    potom soubor /etc/hosts.

    Struktura hostent je definována v <netdb.h> následovně:

       struct hostent {
           char  *h_name;    /* official name of host */
           char  **h_aliases;  /* alias list */
           int   h_addrtype;   /* host address type */
           int   h_length;    /* length of address */
           char  **h_addr_list; /* list of addresses */
       }
       #define h_addr h_addr_list[0] /* for backward compatibility */

    Prvky struktury hostent jsou:

    h_name Oficiální jméno počítače.

    h_aliases
       Nulou ukončené pole alternativních jmen počítačů.

    h_addrtype
       Typ adres, v současné době vždy AF_INET.

    h_length
       Délka adresy v bajtech.

    h_addr_list
       Nulou ukončené pole síťových adres počítače v síťovém pořadí dat.

    h_addr První adresa v h_addr_list kvůli zpětné kompatibilitě.

NÁVRATOVÁ HODNOTA

    Funkce gethostbyname() a gethostbyaddr() vrací strukturu hostent nebo ukazatel NULL v
    případě výskytu chyby. Potom je nastavena proměnná h_errno.

CHYBY

    Proměnná h_errno může obsahovat následující hodnoty:

    HOST_NOT_FOUND
       Specifikovaný počítač je neznámý.

    NO_ADDRESS
       Jméno je platné, ale nemá žádnou IP adresu.

    NO_RECOVERY
       Došlo k výskytu neodstranitelné chyby nameserveru.

    TRY_AGAIN
       Došlo k dočasné chybě autoritativního nameserveru. Zkuste později.

SOUBORY

    /etc/host.conf
       konfigurační soubor resolveru.

    /etc/hosts
       databáze počítačů.

SPLŇUJE STANDARDY

    BSD 4.3

DALŠÍ INFORMACE

    resolver(3), hosts(5), hostname(7), resolv+ (8), named(8)

VAROVÁNÍ

    Překlad je pravděpodobně zastaralý. Pokud chcete pomoci s jeho aktualizací, zamiřte na
    http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/