Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JMÉNO

    on_exit - registruje funkci, která se má vyvolat při ukončení procesu

SYNTAXE

    #include <stdlib.h>

    int on_exit(void (*function)(int , void *), void *arg);

POPIS

    Funkce on_exit() zařadí funkci function do seznamu funkcí, které se mají vyvolat při
    ukončení programu, ať již funkcí exit(2) nebo návratem z funkce main. Funkci function je
    poskytnut argument funkce exit(3) a argument arg z funkce on_exit().

NÁVRATOVÁ HODNOTA

    Funkce on_exit() vrací hodnotu 0, byla-li úspěšná, jinak vrací hodnotu -1.

DALŠÍ INFORMACE

    exit(3), atexit(3)

VAROVÁNÍ

    Překlad je pravděpodobně zastaralý. Pokud chcete pomoci s jeho aktualizací, zamiřte na
    http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/