Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JMÉNO

    sysconf - Získej konfigurační informace za běhu.

SYNTAXE

    #include <unistd.h>

    long sysconf(int name);

POPIS

    sysconf() poskytuje aplikaci možnost, jak získat hodnoty systémových omezení nebo voleb za
    běhu.

    Ekvivalentní makra definovaná v <unistd.h> mohou poskytnout pouze informativní hodnoty;
    jestliže aplikace bude chtít využít hodnot, které se mohou měnit, je lépe použít volání
    sysconf() , které vrátí aktuální hodnoty.

    Limity, jež závisí na konkrétním souboru lze získat pomocí fpathconf() or pathconf().

    Následující hodnoty můžete dosadit za name. Nejdříve POSIX.1 kompatibilní hodnoty:

    _SC_ARG_MAX
       Maximální délka argumentů pro funkce z rodiny exec() ; odpovídající makro z
       <unistd.h> je ARG_MAX.

    _SC_CHILD_MAX
       Počet  simultánně běžících procesů jednoho uživatele, odpovídající makro je
       _POSIX_CHILD_MAX.

    _SC_CLK_TCK
       Počet taktů hodin za sekundu; odpovídající makro je CLK_TCK.

    _SC_STREAM_MAX
       Maximální počet proudů, které může mít proces kdykoliv otevřen. Odpovídající POSIX
       makro je STREAM_MAX, odpovídající standard C makro je FOPEN_MAX.

    _SC_TZNAME_MAX
       Maximální počet bytů ve jménu časového pásma, odpovídající makro je TZNAME_MAX.

    _SC_OPEN_MAX
       Maximální počet souborů, které může mít proces kdykoliv otevřen, odpovídající makro
       je _POSIX_OPEN_MAX.

    _SC_JOB_CONTROL
       Indikuje je-li podporováno POSIXové řízení procesů, odpovídající  makro  je
       _POSIX_JOB_CONTROL.

    _SC_SAVED_IDS
       Indikuje, má-li proces uloženo set-user-ID a set-group-ID; odpovídající makro je
       _POSIX_SAVED_IDS.

    _SC_VERSION
       značí měsíc a rok POSIX.1 standardu ve formátu YYYYMML ; hodnota 199309L je
       nejnovější revize - z roku 1993.

    Dále, hodnoty POSIX.2 :

    _SC_BC_BASE_MAX
       maximální hodnota obase braná jako správná v utilitě bc(1) ; odpovídající makro je
       BC_BASE_MAX.

    _SC_BC_DIM_MAX
       maximální počet prvků v poli pro utilitu bc(1); odpovídající makro je BC_DIM_MAX.

    _SC_BC_SCALE_MAX
       maximální hodnota scale povolená bc(1); odpovídající makro je BC_SCALE_MAX.

    _SC_BC_STRING_MAX
       maximální délka řetězce povolená bc(1); odpovídající makro je BC_STRING_MAX.

    _SC_COLL_WEIGHTS_MAX
       maximální počet šířek, které mohou být přiřazeny záznamu LC_COLLATE order v
       definičním souboru locale; odpovídající makro je COLL_WEIGHTS_MAX.

    _SC_EXPR_NEST_MAX
       maximální počet výrazů, které mohou být vnořeny v závorkách v expr(1). Odpovídající
       makro je EXPR_NEST_MAX.

    _SC_LINE_MAX
       Maximální délka vstupního řádku pro utility, jak ze standardního vstupu, tak i ze
       souboru. Odpovídající makro je LINE_MAX.

    _SC_RE_DUP_MAX
       Maximální počet opakovaných výskytů regulárního výrazu v intervalové notaci \{m,n\}
       ; odpovídající makro je RE_DUP_MAX.

    _SC_2_VERSION
       verze POSIX.2 standardu ve formátu YYYYMML. Odpovídající makro je POSIX2_VERSION.

    _SC_2_DEV
       jsou podporovány POSIX.2 standardy týkající se jazyka C ? Odpovídající makro je
       POSIX2_C_DEV.

    _SC_2_FORT_DEV
       jsou podporovány POSIX.2 standardy týkající se jazyka FORTRAN ? Odpovídající makro
       je POSIX2_FORT_RUN.

    _SC_2_FORT_RUN
       jsou podporovány POSIX.2 FORTRAN utility ? Odpovídající makro je POSIX2_FORT_RUN.

    POSIX2_LOCALEDEF
       je možno vytvářet POSIX.2 locales pomocí locale(1); odpovídající makro  je
       POSIX2_LOCALEDEF.

    _SC_2_SW_DEV
       je  podporována  volba  POSIX.2  vývojových utilit ? Odpovídající makro je
       POSIX2_SW_DEV.

NÁVRATOVÁ HODNOTA

    Navrácená hodnota je hodnota systémového parametru. 1 je-li tato volba k dispozici, 0
    jestliže není, nebo -1 v případě chyby. Proměnná errno není nastavena.

SPLŇUJE STANDARDY

    POSIX.1, návrh POSIX.2

CHYBY

    Je velmi těžké používat ARG_MAX protože není specifikováno, jaké množství paměti je při
    volání exec() spotřebováno uživatelskými proměnnými v prostředí.

    Některé hodnoty mohou být příliš velké; nejsou vhodné k alokování paměti.

    POSIX.2 ještě není standardem a proto se informace v této manuálové stránce jistě stanou
    předmětem změn.

DALŠÍ INFORMACE

    bc(1), expr(1), locale(1), fpathconf(3), pathconf(3)

VAROVÁNÍ

    Překlad je pravděpodobně zastaralý. Pokud chcete pomoci s jeho aktualizací, zamiřte na
    http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/