Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JMÉNO

    console - konzola a virtuální konzoly

POPIS

    Linux může mít až 63 virtuálních konzol (znakových speciálních souborů s hlavním číslem 4
    a vedlejším 1 až 63), které se obvykle jmenují /dev/ttyn kde 1 ≤ n ≤ 63. Současná konzola
    je také adresována jako /dev/console nebo /dev/tty0 s hlavním číslem 4 a vedlejším 0.
    Speciální soubory /dev/* jsou obvykle vytvářeny skriptem MAKEDEV, nebo použitím příkazu
    mknod(1). Obvykle mají přístupová práva 0622 a jejich vlastníkem je root.tty.

    Ve verzích jádra před 1.1.54 byl počet virtuálních konzol přímo v jádře (v tty.h: #define
    NR_CONSOLES 8) a mohl být změněn editorem a poté rekompilací jádra. Od verze 1.1.54 jsou
    virtuální konzoly vytvářeny dynamicky v případě jejich potřeby.

    Obvyklé způsoby spuštění procesu na konzole jsou: (a) řekneme programu init(8) (v
    inittab(5)), aby spustil mingetty(8) (nebo agetty(8)) na konzole; (b) řekneme utilitě
    openvt(1), aby spustila proces na konzole; (c) spustíme X-Window Systém — najde první
    nepoužitou konzolu a svůj výstup na ní zobrazí. (Existuje také starobylý doshell(8).)

    Obvyklé způsoby přepínání kláves jsou: (a) klávesy Alt+Fn nebo Ctrl+Alt+Fn k přepnutí na
    konzolu n; AltGr+Fn pro přepnutí na konzolu n+12 [Alt znamená levý Alt a AltGr pravý]; (b)
    klávesy Alt+šipka_doprava nebo Alt+šipka_doleva slouží k cyklickému přepínání mezi
    konzolami, které jsou alokovány. (c) použít program chvt(1). (Mapování klávesnice je
    nastavitelné uživatelem, viz loadkeys(1); uvedené kombinace kláves jsou standardní.)

    Příkaz deallocvt(1) (dříve disalloc) uvolní paměť, kterou zabírají obrazovkové buffery
    konzol, které nemají žádný asociovaný proces.

  Vlastnosti
    Virtuální konzoly se mohou nacházet v mnoha různých stavech. Doufám, že se mi je podaří
    někdy zdokumentovat. Nejpodstatnějším faktem je, že konzoly simulují terminály vt100.
    Zejména např. reset konzole se provede vytištěním znaků ESC c. Všechny escape sekvence se
    nacházejí v console_codes(4).

SOUBORY

    /dev/console
    /dev/tty*

DALŠÍ INFORMACE

    chvt(1),  deallocvt(1),  loadkeys(1),  mknod(1),  openvt(1),   console_codes(4),
    console_ioctl(4),  tty(4),  ttyS(4),  charsets(7),  agetty(8),  init(8), mapscrn(8),
    mingetty(8), resizecons(8), setfont(8)

TIRÁŽ

    Tato stránka je součástí projektu Linux man-pages. Popis projektu a informace o hlášení
    chyb najdete na http://www.kernel.org/doc/man-pages/.