Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JMÉNO

    intro - Úvod do speciálních souborů

POPIS

    Tato kapitolka popisuje speciální soubory (zařízení).

SOUBORY

    /dev/* — speciální soubory

POZNÁMKY

  Autoři a podmínky pro šíření a kopírování
    Autory a podmínky pro šíření a kopírování najdete v záhlaví zdroje každé manuálové
    stránky. Všimněte si, že se mohou stránku od stránky lišit!

DALŠÍ INFORMACE

    standards(7)

TIRÁŽ

    Tato stránka je součástí projektu Linux man-pages. Popis projektu a informace o hlášení
    chyb najdete na http://www.kernel.org/doc/man-pages/.