Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JMÉNO

    mem, kmem, port - systémová paměť, paměť jádra a systémové porty

POPIS

    mem je speciální znakový soubor, který ukazuje na obraz hlavní paměti počítače. Může být
    použit pro zkoumání (a snad i k opravě) systému.

    Bajtové adresy v mem jsou interpretovány jako fyzické adresy v paměti. Odkazy na
    neexistující místa jsou indikovány vracenými chybami.

    Zkoumání a úprava může vést k neočekávaným výsledkům, je-li nastaven bit pouze pro čtení
    nebo pouze pro zápis.

    Jeho typické vytvoření:

       mknod -m 660 /dev/mem c 1 1
       chown root:kmem /dev/mem

    Soubor kmem je stejný jako mem, pouze je namapována paměť jádra místo paměti fyzické.

    Jeho typické vytvoření:

       mknod -m 640 /dev/kmem c 1 2
       chown root:kmem /dev/kmem

    port je podobný mem, ale jsou zde přístupné I/O porty počítače.

    Jeho typické vytvoření:

       mknod -m 660 /dev/port c 1 4
       chown root:mem /dev/port

SOUBORY

    /dev/mem
    /dev/kmem
    /dev/port

DALŠÍ INFORMACE

    chown(1), mknod(1), ioperm(2)

TIRÁŽ

    Tato stránka je součástí projektu Linux man-pages. Popis projektu a informace o hlášení
    chyb najdete na http://www.kernel.org/doc/man-pages/.