Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JMÉNO

    mouse - rozhraní pro sériovou myš

KONFIGURACE

    Sériové myši jsou připojeny na sériová rozhraní RS232/V24, viz ttyS(4).

POPIS

  Úvod
    Zapojení 9 pinového konektoru sériové myši:

             pin  jméno  použití

              2  RX   Data
              3  TX   -12 V, Imax = 10 mA

              4  DTR  +12 V, Imax = 10 mA

              7  RTS  +12 V, Imax = 10 mA

              5  GND  Zem

    To je specifikace, ve skutečnosti vystačí většina myší s 9 V.

    Ovladač myši rozpozná typ myši tak, že na RTS nasadí logickou nulu a
    vzápětí jedničku. Po asi 14 ms pošle myš na datový pin 0x4D ('M'). Po
    dalších 63 ms pošle Microsoft kompatibilní třítlačítková myš 0x33
    ('3').

    Relativní pohyb myši je posílán jako dx (kladné znamená pohyb vpravo)
    a dy (kladné znamená dolů). Různé myši mohou fungovat na různých
    rychlostech. Chcete-li vybrat rychlost (jednu z 9600, 4800, 2400 nebo
    1200 bitů/s, zapište vždy dva znaky z následující tabulky a počkejte
    0.1 sekundy. Následující tabulka udává dostupné rychlosti a řetězce,
    které je vyberou:

                 bitů/s  řetězec

                 9600   *q

                 4800   *p

                 2400   *o

                 1200   *n

    První bajt z datového paketu může být určen k synchronizačním účelům.

  Microsoft protokol
    Microsoft protokol používá 1 start bit, 7 datových bitů, žádný paritní
    a jeden stop bit na rychlosti 1200 bitů/sec. Data jsou posílána na RxD
    v 3-bajtových paketech. dx a dy jsou posílány jako dvojkové doplňky, lb
    (rb) jsou poslány, je-li stisknuto levé (pravé) tlačítko:

          bajt  d6  d5  d4  d3  d2  d1  d0
            1  1  lb  rb  dy7  dy6  dx7  dx6
            2  0  dx5  dx4  dx3  dx2  dx1  dx0
            3  0  dy5  dy4  dy3  dy2  dy1  dy0

  3-tlačítkový Microsoft protokol
    Původní myš Microsoft měla pouze dvě tlačítka. Nyní jsou již i
    třítlačítkové  myši,  které  komunikují  tímto  protokolem. Stisk
    prostředního tlačítka je poslán jako paket, kde se myš nepohla a ani
    jedno tlačítko nebylo stisknuto. (Takže, narozdíl od levého a pravého
    tlačítka, stav prostředního tlačítka není vysílán v každém paketu.)

  Logitech protokol
    Sériové 3-tlačítkové myši Logitech používají jiné rozšíření protokolu
    Microsoft: Pokud není prostřední tlačítko stisknuto, posílá se výše
    popsaný 3-bajtový paket. Pokud stisknuto je, posílá se 4-bajtový paket,
    jehož čtvrtý bajt má hodnotu 0x20 (nebo má alespoň nastavený bit 0x20).
    Konkrétně, stisk prostředního tlačítka (pokud nejsou stisknuta ostatní
    tlačítka) se posílá jako 0,0,0,0x20.

  Mousesystems protokol
    Protokol Mousesystems používá 1 start bit, 8 datových bitů, žádný
    paritní a dva stop bity na rychlosti 1200 bitů/sec. Data jsou posílána
    na RxD v 5-bajtových paketech. dx je posíláno jako součet dvou
    dvojkových doplňků, dy je posíláno jako invertovaný součet dvou
    dvojkových doplňků. lb (mb, rb) jsou vymazány, je-li stisknuto levé
    (prostřední, pravé) tlačítko:

       bajt  d7  d6   d5   d4   d3   d2   d1   d0
        1  1   0   0   0   0   lb   mb   rb
        2  0  dxa6  dxa5  dxa4  dxa3  dxa2  dxa1  dxa0
        3  0  dya6  dya5  dya4  dya3  dya2  dya1  dya0
        4  0  dxb6  dxb5  dxb4  dxb3  dxb2  dxb1  dxb0
        5  0  dyb6  dyb5  dyb4  dyb3  dyb2  dyb1  dyb0

    Bajty 4 a 5 popisují změny, které nastaly od vyslání bajtů 2 a 3.

  Sun protokol
    Protokol Sun je 3-bajtová verze 5-bajtového protokolu Mousesystems:
    poslední dva bajty se neposílají.

  MM protokol
    Protokol MM používá 1 start bit, 8 datových bitů, lichou paritu a jeden
    stop bit na rychlosti 1200 bitů/sec. Data jsou posílána na RxD v
    3-bajtových paketech. dx a dy jsou posílány jako samostatné hodnoty se
    znaménkem. Nastavení bitu pro znaménko znamená zápornou hodnotu. lb
    (mb, rb) jsou nastaveny, je-li stisknuto levé (prostřední, pravé)
    tlačítko:

         bajt  d7  d6  d5  d4  d3  d2  d1  d0
          1  1   0   0  dxs  dys  lb  mb  rb
          2  0  dx6  dx5  dx4  dx3  dx2  dx1  dx0
          3  0  dy6  dy5  dy4  dy3  dy2  dy1  dy0

SOUBORY

    /dev/mouse
       často používaný symbolický odkaz na skutečné zařízení myši.

DALŠÍ INFORMACE

    ttyS(4), gpm(8)

TIRÁŽ

    Tato stránka je součástí projektu Linux man-pages. Popis projektu a
    informace     o    hlášení    chyb    najdete    na
    http://www.kernel.org/doc/man-pages/.