Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JMÉNO

    null, zero - "propadliště" dat

POPIS

    Data zapsaná do speciálních souborů null nebo zero jsou zničena.

    Čtení ze speciálního souboru null vždy vrací konec souboru, čtení ze speciálního souboru
    zero vždy vrací znaky \0.

    null a zero jsou vytvářeny takto:

       mknod -m 666 /dev/null c 1 3
       mknod -m 666 /dev/zero c 1 5
       chown root:root /dev/null /dev/zero

SOUBORY

    /dev/null
    /dev/zero

POZNÁMKY

    Nejsou-li tyto speciální soubory čitelné nebo zapisovatelné pro všechny uživatele, mnoho
    programů nefunguje tak, jak by mělo.

DALŠÍ INFORMACE

    chown(1), mknod(1), full(4)

TIRÁŽ

    Tato stránka je součástí projektu Linux man-pages. Popis projektu a informace o hlášení
    chyb najdete na http://www.kernel.org/doc/man-pages/.