Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JMÉNO

    tty - řídící terminál

POPIS

    Soubor /dev/tty je znakový speciální soubor s hlavním číslem 5 a vedlejším 0. Obvykle je
    jeho vlastníkem.skupinou root.tty a jeho přístupová práva jsou 0666. Je to synonymum pro
    řídící terminál procesu, je-li nějaký.

    Toto zařízení podporuje všechny ioctl(2) požadavky zařízení, na které ukazuje, a navíc
    ještě TIOCNOTTY.

  TIOCNOTTY
    Odpojí volající proces od jeho řídícího terminálu.

    Pokud je proces session leader, jsou skupině procesů v popředí poslány signály SIGHUP a
    SIGCONT a všechny procesy v aktuálním sezení ztratí svůj řídící tty.

    Tento ioctl(2)  požadavek pracuje pouze na souborových deskriptorech připojených na
    /dev/tty; je používán démony když jsou spuštěni uživatelem z terminálu. Proces se pokusí
    otevřít /dev/tty; je-li otevření úspěšné, odpojí se od terminálu pomocí TIOCNOTTY.
    Jestliže otevření selže, proces samozřejmě není připojen na terminál a proto se od něj
    nemusí odpojovat.

SOUBORY

    /dev/tty

DALŠÍ INFORMACE

    chown(1), mknod(1), ioctl(2), termios(3), console(4), tty_ioctl(4), ttyS(4), agetty(8),
    mingetty(8)

TIRÁŽ

    Tato stránka je součástí projektu Linux man-pages. Popis projektu a informace o hlášení
    chyb najdete na http://www.kernel.org/doc/man-pages/.