Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JMÉNO

    ttys - sériové terminálové linky

POPIS

    ttyS[0-3] jsou znaková zařízení pro sériové terminálové linky.

    Obvykle jsou vytvořeny takto:

       mknod -m 660 /dev/ttyS0 c 4 64 # base address 0x3f8
       mknod -m 660 /dev/ttyS1 c 4 65 # base address 0x2f8
       mknod -m 660 /dev/ttyS2 c 4 66 # base address 0x3e8
       mknod -m 660 /dev/ttyS3 c 4 67 # base address 0x2e8
       chown root:tty /dev/ttyS[0-3]

SOUBORY

    /dev/ttyS[0-3]

DALŠÍ INFORMACE

    chown(1), mknod(1), tty(4), agetty(8), mingetty(8), setserial(8)

TIRÁŽ

    Tato stránka je součástí projektu Linux man-pages. Popis projektu a informace o hlášení
    chyb najdete na http://www.kernel.org/doc/man-pages/.