Provided by: login_4.1.4.2+svn3283-3ubuntu5_amd64 bug

JMÉNO

    faillog - Soubor pro zaznamenávání chybných pokusů o přihlášení

POPIS

    /var/log/faillog uchovává pro každý účet počet chybných přihlášení a jejich limity.
    Záznamy v souboru mají pevnou délku a jsou indexovány číselným UID. Každý záznam obsahuje
    počet chybných pokusů o přihlášení od posledního úspěšného přihlášení, maximální počet
    chybných pokusů o přihlášení před zablokováním účtu, linku, na které byl zaznamenán
    poslední chybný pokus o přihlášení, a datum, kdy byl zaznamenán poslední chybný pokus o
    přihlášení.

    Struktura souboru vypadá následovně:

    struct  faillog {
      short  fail_cnt;
      short  fail_max;
      char  fail_line[12];
      time_t fail_time;
    };

SOUBORY

    /var/log/faillog
       soubor pro záznam chybných pokusů o přihlášení

VIZ TAKÉ

    faillog(8)

                      11/05/2005                 FAILLOG(5)