Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JMÉNO

    fstab - statická informace o souborových systémech

POUŽITÍ

    #include <fstab.h>

POPIS

    Soubor fstab obsahuje popisnou informaci o různých souborových systémech. fstab je
    programy pouze čten, nikoli zapisován, to má na starosti správce (vytvořit a udržovat
    tento soubor). Každý svazek je popsán na samostatném řádku; jednotlivá pole jsou oddělena
    tabulátory nebo mezerami. Řádky začínající znakem '#' jsou komentáře. Pořadí záznamů v
    fstab je důležité, protože fsck(8), mount(8), a umount(8)  sekvenčně čtou fstab a
    vykonávají svou práci.

    První pole (fs_spec) popisuje blokové zařízení nebo vzdálený svazek pro připojení.

    Pro obvyklá připojení to znamená (odkaz na) node blokového zařízení (tak, jak jej vytvořil
    mknod(8)) pro zařízení, které má být připojeno, jako např. `/dev/cdrom' nebo `/dev/sdb7'.
    Pro připojení NFS svazku to bude <hostitel>:<adresář>, např. `knuth.aeb.nl:/'. Pro procfs
    se použije `proc'.

    Namísto explicitního určení zařízení je možné určit svazek (ext2 nebo xfs), který má být
    připojen pomocí jeho UUID nebo jmenovky (viz e2label(8)  nebo xfs_admin(8)), zapsáním
    LABEL=<jmenovka> nebo UUID=<uuid>, např. `LABEL=Boot' nebo `UUID=3e6be9de-8139-11d1-9106‐
    -a43f08d823a6'. Tím se zvýší robustnost systému, protože přidáním či odebráním SCSI disku
    se sice změní jméno zařízení, ale nikoliv jmenovka svazku.

    Druhé pole (fs_file)  popisuje připojovací bod pro souborový systém. Pro swap je nutno
    zadat “none”. Pokud jméno připojovacího bodu obsahuje mezery, měly by být escapovány jako
    `\040'.

    Třetí pole (fs_vfstype) popisuje typ připojovaného souborového systému. Linux podporuje
    mnoho souborových systémů, jako např.: adfs, affs, autofs, coda, coherent, cramfs, devpts,
    efs, ext2, ext3, hfs, hpfs, iso9660, jfs, minix, msdos, ncpfs, nfs, ntfs, proc, qnx4,
    reiserfs, romfs, smbfs, sysv, tmpfs, udf, ufs, umsdos, vfat, xenix, xfs, a možná i jiné -
    viz  mount(8).  Souborové  systémy,  které  podporuje  právě  běžící  jádro udává
    /proc/filesystems. swap označuje svazek nebo soubor použitý pro swap (virtuální paměť),
    viz  swapon(8). Jestliže vfs_fstype je zadáno jako ignore, pak je záznam ignorován. Toto
    je výhodné pro označení svazků v současné době nepoužitých.

    Čtvrté pole (fs_mntops) popisuje volby pro připojení souborového systému.

    Toto pole je seznamem voleb oddělených čárkami. Vždy obsahuje typ připojení a eventuálně
    další volby pro daný souborový systém. Pro volby ne-nfs souborových systémů viz mount(8).
    Dokumentaci voleb pro nfs lze nalézt v manuálové stránce nfs(5). Společné pro všechny
    souborové systémy jsou volby “noauto” (nepřipojovat automaticky při zadání "mount -a",
    např. při startu), “user” (libovolný uživatel je oprávněn připojit daný svazek), “owner”
    (vlastník zařízení jej může připojit) a “comment” (např. pro použití programy, které
    spravují fstab). Volby “owner” a “comment” platí jen pro Linux. Detaily naleznete v
    manuálové stránce mount(8).

    Páté pole (fs_freq) je použito programem dump(8) pro určení, které souborové systémy je
    třeba zálohovat. Není-li páté pole vyplněno, je považováno za nulu, a souborový systém
    není zálohován programem dump.

    Šesté pole (fs_passno) používá program fsck(8) pro určení pořadí svazků při kontrole po
    restartu. Kořenový souborový systém by měl mít hodnotu fs_passno rovnu 1, ostatní svazky
    pak hodnotu fs_passno rovnu 2. Souborové systémy jsou kontrolovány sériově, nicméně svazky
    na různých zařízeních jsou kontrolovány najednou s využitím paralelismu hardware. Není-li
    šesté pole definováno, je jeho hodnota nula, a program fsck jej nebude kontrolovat.

    Správná metoda jak číst v programu fstab je použít proceduru getmntent(3).

SOUBORY

    /etc/fstab

DALŠÍ INFORMACE

    getmntent(3), mount(8), swapon(8), fs(5), nfs(5)

HISTORIE

    Předchůdce formátu souboru fstab se objevil v 4.0BSD.