Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JMÉNO

    group - seznam skupin uživatelů

POPIS

    Soubor /etc/group je ASCII soubor, který definuje skupiny, do kterých patří uživatelé. Na
    každém řádku je záznam pro jednu skupinu a každá řádka má tento formát:

       jméno_skupiny:heslo:GID:seznam_uživatelů

    Popis jednotlivých polí:

    jméno_skupiny
       jméno skupiny.

    heslo (šifrované) heslo skupiny. Je-li toto políčko prázdné, heslo není požadováno.

    GID  číslo skupiny.

    seznam_uživatelů
       všechna uživatelská jména členů skupiny, oddělená čárkami.

SOUBORY

    /etc/group

CHYBY

    Jak říká manuálová stránka initgroups(3) v BSD 4.2: /etc/group nikdo neudržuje.

DALŠÍ INFORMACE

    login(1), newgrp(1), getgrent(3), getgrnam(3), passwd(5)

TIRÁŽ

    Tato stránka je součástí projektu Linux man-pages. Popis projektu a informace o hlášení
    chyb najdete na http://www.kernel.org/doc/man-pages/.