Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JMÉNO

    intro - Úvod do formátu souborů.

POPIS

    Sekce  5 popisuje různé formáty souborů a protokolů a případně
    související struktury jazyka C.

POZNÁMKY

  Autoři a podmínky pro šíření a kopírování
    Autory a podmínky pro šíření a kopírování najdete v záhlaví zdroje
    každé manuálové stránky. Všimněte si, že se mohou stránku od stránky
    lišit!

DALŠÍ INFORMACE

    standards(7)

TIRÁŽ

    Tato stránka je součástí projektu Linux man-pages. Popis projektu a
    informace     o    hlášení    chyb    najdete    na
    http://www.kernel.org/doc/man-pages/.