Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JM'ENO

    intro - Uvod do formatu soubor.

POPIS

    Sekce 5 popisuje rzne formaty soubor a protokol a pipadn souvisejici
    struktury jazyka C.

POZN'AMKY

  Autoi a podm'inky pro 'ien'i a kop'irov'an'i
    Autory a podminky pro ieni a kopirovani najdete v zahlavi zdroje kade
    manualove stranky. Vimnte si, e se mohou stranku od stranky liit!

DAL'I INFORMACE

    standards(7)

TIR'A

    Tato stranka je souasti projektu Linux man-pages. Popis projektu a
    informace    o    hlaeni    chyb     najdete     na
    http://www.kernel.org/doc/man-pages/.