Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JMÉNO

    securetty - soubor obsahující seznam terminálů, ze kterých se může přihlásit superuživatel

POPIS

    Soubor /etc/securetty je používán programem (některými jeho verzemi) login(1); obsahuje
    jména zařízení tty (po jednom na řádku bez uvozujícího /dev/)  ze kterých se může
    přihlásit root. Viz login.defs(5), pokud jsou používána stínová hesla.

SOUBORY

    /etc/securetty

DALŠÍ INFORMACE

    login(1), login.defs(5)

TIRÁŽ

    Tato stránka je součástí projektu Linux man-pages. Popis projektu a informace o hlášení
    chyb najdete na http://www.kernel.org/doc/man-pages/.