Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JMÉNO

    shells - cesty přihlašovacích shellů

POPIS

    /etc/shells je textový soubor obsahující plná jména souborů, které mohou být použity jako
    přihlašovací shelly. Tento soubor je konzultován programem chsh(1) a je též možné, že i
    jinými programy.

    Pozor, některé programy používají tento soubor, aby zjistily, zda je uživatel platným
    uživatelem. Např. ftp démoni obvykle nepovolí přístup uživatelům, jejichž shell není v
    tomto souboru přítomen.

SOUBORY

    /etc/shells

PŘÍKLAD

    /etc/shells může obsahovat tyto cesty:

       /bin/sh
       /bin/csh

DALŠÍ INFORMACE

    chsh(1), getusershell(3)

TIRÁŽ

    Tato stránka je součástí projektu Linux man-pages. Popis projektu a informace o hlášení
    chyb najdete na http://www.kernel.org/doc/man-pages/.

                      1993-11-21                 SHELLS(5)