Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JMÉNO

    ascii - znaková sada ASCII v osmičkové, desítkové a šestnáctkové soustavě

POPIS

    ASCII znamená American Standard Code for Information Interchange. Je to 7 bitový kód.
    Mnoho 8-bitových kódů (jako např. standardní znaková sada Linuxu ISO 8859-1 nebo naše ISO
    8859-2) obsahují znakovou sadu ASCII ve své dolní polovině. Mezinárodní obdoba ASCII je
    známa pod označením ISO 646.

    Následující tabulka obsahuje všech 128 znaků ASCII.

    Escape sekvence '\X' jazyka C jsou také zahrnuty v tabulce.

    Oct  Dec  Hex  Char            Oct  Dec  Hex  Char
    ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    000  0   00  NUL '\0'          100  64  40  @
    001  1   01  SOH (start of heading)   101  65  41  A
    002  2   02  STX (start of text)     102  66  42  B
    003  3   03  ETX (end of text)      103  67  43  C
    004  4   04  EOT (end of transmission)  104  68  44  D
    005  5   05  ENQ (enquiry)        105  69  45  E
    006  6   06  ACK (acknowledge)      106  70  46  F
    007  7   07  BEL '\a' (bell)       107  71  47  G
    010  8   08  BS '\b' (backspace)    110  72  48  H
    011  9   09  HT '\t' (horizontal tab)  111  73  49  I
    012  10  0A  LF '\n' (new line)     112  74  4A  J
    013  11  0B  VT '\v' (vertical tab)   113  75  4B  K
    014  12  0C  FF '\f' (form feed)    114  76  4C  L
    015  13  0D  CR '\r' (carriage ret)   115  77  4D  M
    016  14  0E  SO (shift out)       116  78  4E  N
    017  15  0F  SI (shift in)       117  79  4F  O
    020  16  10  DLE (data link escape)   120  80  50  P
    021  17  11  DC1 (device control 1)   121  81  51  Q
    022  18  12  DC2 (device control 2)   122  82  52  R
    023  19  13  DC3 (device control 3)   123  83  53  S
    024  20  14  DC4 (device control 4)   124  84  54  T
    025  21  15  NAK (negative ack.)     125  85  55  U
    026  22  16  SYN (synchronous idle)   126  86  56  V
    027  23  17  ETB (end of trans. blk)   127  87  57  W
    030  24  18  CAN (cancel)        130  88  58  X
    031  25  19  EM (end of medium)     131  89  59  Y
    032  26  1A  SUB (substitute)      132  90  5A  Z
    033  27  1B  ESC (escape)        133  91  5B  [
    034  28  1C  FS (file separator)    134  92  5C  \ '\\'
    035  29  1D  GS (group separator)    135  93  5D  ]
    036  30  1E  RS (record separator)   136  94  5E  ^
    037  31  1F  US (unit separator)    137  95  5F  _
    040  32  20  SPACE            140  96  60  `
    041  33  21  !              141  97  61  a
    042  34  22  "              142  98  62  b
    043  35  23  #              143  99  63  c
    044  36  24  $              144  100  64  d
    045  37  25  %              145  101  65  e
    046  38  26  &              146  102  66  f
    047  39  27  '              147  103  67  g
    050  40  28  (              150  104  68  h
    051  41  29  )              151  105  69  i
    052  42  2A  *              152  106  6A  j
    053  43  2B  +              153  107  6B  k
    054  44  2C  ,              154  108  6C  l
    055  45  2D  -              155  109  6D  m

    056  46  2E  .              156  110  6E  n
    057  47  2F  /              157  111  6F  o
    060  48  30  0              160  112  70  p
    061  49  31  1              161  113  71  q
    062  50  32  2              162  114  72  r
    063  51  33  3              163  115  73  s
    064  52  34  4              164  116  74  t
    065  53  35  5              165  117  75  u
    066  54  36  6              166  118  76  v
    067  55  37  7              167  119  77  w
    070  56  38  8              170  120  78  x
    071  57  39  9              171  121  79  y
    072  58  3A  :              172  122  7A  z
    073  59  3B  ;              173  123  7B  {
    074  60  3C  <              174  124  7C  |
    075  61  3D  =              175  125  7D  }
    076  62  3E  >              176  126  7E  ~
    077  63  3F  ?              177  127  7F  DEL

  Tabulky
    Pro usnadnění následují kompaktnější tabulky v šestnáctkové a desítkové soustavě

     2 3 4 5 6 7    30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
    -------------   ---------------------------------
    0:  0 @ P ` p   0:  ( 2 < F P Z d  n  x
    1: ! 1 A Q a q   1:  ) 3 = G Q [ e  o  y
    2: " 2 B R b r   2:  * 4 > H R \ f  p  z
    3: # 3 C S c s   3: ! + 5 ? I S ] g  q  {
    4: $ 4 D T d t   4: " , 6 @ J T ^ h  r  |
    5: % 5 E U e u   5: # - 7 A K U _ i  s  }
    6: & 6 F V f v   6: $ . 8 B L V ` j  t  ~
    7: ' 7 G W g w   7: % / 9 C M W a k  u DEL
    8: ( 8 H X h x   8: & 0 : D N X b l  v
    9: ) 9 I Y i y   9: ' 1 ; E O Y c m  w
    A: * : J Z j z
    B: + ; K [ k {
    C: , < L \ l |
    D: - = M ] m }
    E: . > N ^ n ~
    F: / ? O _ o DEL

POZNÁMKY

  Historie
    Manuálová stránka ascii se objevila ve verzi 7 AT&T UNIXu.

    Na starších terminálech je podtržítko zobrazováno jako šipka doleva, znak "^" je
    zobrazován jako šipka nahoru a svislá čára má uprostřed díru.

    Malá a velká písmena se liší pouze jedním bitem a ASCII znak 2 se od dvojitých uvozovek
    liší také jediným bitem. Tak bylo velmi snadné kódovat  znaky  mechanicky  nebo
    elektronickými klávesnicemi bez mikrokontrolérů, jako třeba u starých dálnopisů.

    Standard ASCII byl publikován americkým institutem pro standardy (USASI) v roce 1968.

VIZ TÉŽ

    iso_8859-1(7), iso_8859-15(7), iso_8859-16(7), iso_8859-2(7), iso_8859-7(7), iso_8859-9(7)

TIRÁŽ

    Tato stránka je součástí projektu Linux man-pages. Popis projektu a informace o hlášení
    chyb najdete na http://www.kernel.org/doc/man-pages/.