Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JMÉNO

    hier - Popis hierarchie souborového systému

POPIS

    Typická instalace Linuxu má, mimo jiné, následující adresáře:

    /   Kořenový adresář. Zde začíná celý adresářový strom.

    /bin  Obsahuje spustitelné programy, které jsou potřeba pro jednouživatelský režim a pro
       spuštění systému či jeho opravu.

    /boot Obsahuje statické soubory pro zavaděč operačního systému. Tento adresář obsahuje
       jen soubory, které jsou potřeba v čase zavádění operačního systému. Program na
       vytvoření map-souboru a konfigurační soubory mají být v /sbin a /etc.

    /dev  Speciální soubory a ovladače fyzických zařízení. Viz mknod(1).

    /etc  Obsahuje soubory s lokálním nastavením počítače. Některé větší programové balíky,
       jako X11, používají své vlastní podadresáře pod /etc. Některá nastavení také mohou
       ležet v /usr/etc. Ale v každém případě mají programy hledat svoje soubory s
       nastavením v /etc, přičemž zde mohou být symbolické odkazy do /usr/etc.

    /etc/opt
       Individuální konfigurační soubory pro nestandardní aplikace nainstalované v /opt.

    /etc/sgml
       Obsahuje konfigurační soubory pro SGML a XML (volitelné).

    /etc/skel
       Při vytváření nového uživatelského účtu se obvykle kopírují soubory z tohoto
       adresáře do domovského adresáře nového uživatele.

    /etc/X11
       Nastavení pro X11 okenní systém (volitelné).

    /home Na počítačích s domovskými adresáři pro uživatele je toto jejich obvyklé místo, ať
       už přímo či nepřímo. Struktura plně závisí na rozhodnutí místního správce.

    /lib  Tento adresář obsahuje sdílené knihovny nutné pro start systému a běh příkazů z
       kořenového souborového systému.

    /media Tento adresář obsahuje přípojné body pro výměnná média, jako jsou CD a DVD disky
       nebo USB flash disků.

    /mnt  Je místo pro připojení dočasně připojeného souborového systému. V některých
       distribucích obsahuje /mnt podadresáře určené jako přípojné body pro několik
       dočasných souborových systémů.

    /opt  Tento adresář by měl obsahovat dodatečné balíčky se statickými soubory.

    /proc Toto je připojovací místo pro souborový systém proc, který poskytuje informace o
       jádře a o běžících procesech. Více o tomto pseudo-souborovém systému viz proc(5).

    /root Tento adresář je obvykle domovským adresářem uživatele root (volitelné).

    /sbin Tak jako /bin, tento adresář obsahuje programy nutné pro spuštění systému. U těchto
       se ovšem nepředpokládá jejich použití běžným uživatelem.

    /tmp  Tento adresář obsahuje dočasné soubory, které mohou být smazány bez jakékoliv
       upozornění, například při startu systému nebo v rámci pravidelného úklidu.

    /usr  Tento adresář je obvykle připojen jako oddělený svazek. Měl byl obsahovat pouze
       sdílitelná data jen pro čtení, takže jej lze snadno použít několika Linuxovými
       systémy najednou.

    /usr/X11R6
       Systém X-Window, verze 11 release 6 (volitelné).

    /usr/X11R6/bin
       Binární soubory pro X-Window system; sem je často odkazováno z tradičnějšího
       /usr/bin/X11.

    /usr/X11R6/lib
       Data pro X-Window system.

    /usr/X11R6/lib/X11
       Obsahuje různé soubory potřebné pro běh X; často je sem odkazováno z /usr/lib/X11.

    /usr/X11R6/include/X11
       Obsahuje soubory potřebné pro překlad programů používajících X11. Často je sem
       odkazováno z /usr/inlcude/X11.

    /usr/bin
       Toto je hlavní místo pro spustitelné programy. Většina programů používaných běžným
       uživatelem, které nejsou potřeba pro start nebo opravu systému, nebo nejsou
       instalovány lokálně, by měla být zde.

    /usr/bin/X11
       Tradiční místo pro programy pro X11; pro Linux je to obvykle  odkaz  na
       /usr/X11R6/bin.

    /usr/dict
       Nahradil jej /usr/share/dict.

    /usr/doc
       Nahradil jej /usr/share/doc.

    /usr/etc
       Nastavení, která mohou být sdílena několika počítači, mohou být uložena zde. K
       těmto souborům by se však mělo přistupovat pomocí odkazu z adresáře /etc. Odkazy z
       /etc by měly ukazovat na odpovídající soubory v /usr/etc.

    /usr/games
       Binární soubory her a výukových programů (volitelné).

    /usr/include
       Hlavičkové soubory pro překladač jazyka C.

    /usr/include/X11
       Hlavičkové soubory pro překladač jazyka C a X-Window system. Obvykle odkaz na
       /usr/X11R6/include/X11.

    /usr/include/asm
       Hlavičkové soubory s deklaracemi některých funkcí assembleru. Obvykle odkaz na
       /usr/src/linux/include/asm.

    /usr/include/linux
       Tento adresář obsahuje informace, které se mohou měnit se změnou jádra či libc.
       Obvykle se jedná o odkaz na /usr/src/linux/include/linux pro získání informací
       zavislých na konkrétním systému.

       (Zde by měly být soubory, které fungují s aktuální libc a uživatelským prostorem.
       Nicméně zdrojové soubory jádra nejsou dělané na spolupráci s uživatelskými programy
       a nevědí nic o používané verzi libc. Je velmi pravděpodobné, že se něco rozbije,
       pokud budou /usr/include/asm a /usr/include/linux odkazovat na nějaký náhodný
       jaderný  strom. Debian se tomu vyhýbá a používá hlavičkové soubory jádra,
       poskytované balíkem libc*-dev.)

    /usr/include/g++
       Hlavičkové soubory pro překladač GNU C++.

    /usr/lib
       Knihovny, včetně sdílených, a některé programy, které se obvykle nespouštějí přímo.
       Složitější programy zde mohou mít podadresáře.

    /usr/lib/X11
       Obvyklé místo pro data pro programy z X windows a nastavení X. Pro Linux je to
       obvykle odkaz na /usr/X11R6/lib/X11.

    /usr/lib/gcc-lib
       programy a hlavičky pro překladač GNU C, gcc(1).

    /usr/lib/groff
       Soubory pro formátovací systém GNU groff.

    /usr/lib/uucp
       Soubory pro uucp(1).

    /usr/local
       Obvyklé místo pro lokální soubory.

    /usr/local/bin
       Spustitelné lokální programy.

    /usr/local/doc
       Lokální dokumentace.

    /usr/local/etc
       Nastavení pro lokální programy.

    /usr/local/games
       Spustitelné soubory lokálně nainstalovaných her.

    /usr/local/lib
       Pomocné soubory pro lokální programy.

    /usr/local/include
       Hlavičkové soubory pro lokální překladač C.

    /usr/local/info
       Stránky info pro lokální programy.

    /usr/local/man
       Stránky man pro lokální programy.

    /usr/local/sbin
       Lokální programy pro správu systému.

    /usr/local/share
       Lokální data aplikací, která mohou být sdílena mezi různými architekturami stejného
       OS.

    /usr/local/src
       Zdrojový kód pro lokální programy.

    /usr/man
       Nahradil jej /usr/share/man.

    /usr/sbin
       Spustitelné programy pro správu systému, které nejsou nutné pro zavedení, opravu či
       připojení souborového systému /usr.

    /usr/share
       Obsahuje podadresáře s daty jednotlivých aplikací, která mohou být sdílena mezi
       různými architekturami stejného OS. Často se jedná o věci, které byly kdysi v
       /usr/doc nebo /usr/lib nebo /usr/man.

    /usr/share/dict
       Obsahuje seznamy slov pro korektory pravopisu.

    /usr/share/doc
       Dokumentace k nainstalovaným programům.

    /usr/share/games
       Statické datové soubory k hrám z /usr/games.

    /usr/share/info
       Info stránky.

    /usr/share/locale
       Informace o locale

    /usr/share/man
       Manuálové stránky v podadresářích podle sekcí.

    /usr/share/man/<locale>/man[1-9]
       Tyto podadresáře obsahují manuálové stránky pro dané locale ve zdrojovém tvaru.
       Systémy používající jediný jazyk a znakovou stránku pro všechny manuálové stránky
       mohou řetězec <locale> vynechat.

    /usr/share/misc
       Různá data, která mohou být sdílena mezi různými architekturami stejného OS.

    /usr/share/nls
       Katalogy zpráv pro nativní podporu jazyků

    /usr/share/sgml
       Soubory pro SGML a XML.

    /usr/share/terminfo
       Databáze pro terminfo.

    /usr/share/tmac
       Makra troff, která nejsou distribuována s groff.

    /usr/share/zoneinfo
       Soubory pro informace o časové zóně.

    /usr/src
       Zdrojový kód pro komponenty systému, spolu s některými referenčními balíčky.
       Nepracujte zde s vlastními projekty - soubory v /usr by měly být jen ke čtení, s
       výjimkou okamžiku instalace software.

    /usr/src/linux
       Toto bylo tradičně místo pro zdrojový kód jádra. Některé distribuce zde dávají
       zdrojový kód svého výchozího jádra. Při tvorbě vlastního jádra by měl být použit
       jiný adresář.

    /usr/tmp
       Zastaralý. Měl by to být odkaz na /var/tmp. Tento odkaz je zde jen z důvodů
       kompatibility a neměl by se používat.

    /var  Obsahuje soubory, které mohou měnit velikost, jako např. spool a logy.

    /var/adm
       Tento adresář je nahrazen /var/log a měl by být odkazem na /var/log.

    /var/backups
       Rezervováno z historických důvodů.

    /var/cache
       Obsahuje cachovaná data programů.

    /var/catman/cat[1-9] nebo /var/cache/man/cat[1-9]
       Předformátované  manuálové  stránky podle sekcí. (Používání předformátovaných
       manuálových stránek je zastaralé.)

    /var/cron
       Rezervováno z historických důvodů.

    /var/lib
       Proměnlivé stavové informace pro programy.

    /var/local
       Proměnná data pro /usr/local.

    /var/lock
       [přibližně] Zde se ukládají zámky. Zámky pro zařízení mají vypadat takto:
       LCK..<device> kde <device> je jméno zařízení v souborovém systému. Jména zámků mají
       obsahovat (stejně jako pro HDU UUCP) PID jako 10-znakové desítkové číslo kódované v
       ASCII, končící znakem nový řádek.

    /var/log
       Různé protokoly o běhu systému.

    /var/opt
       Proměnná data pro /opt.

    /var/mail
       Poštovní schránky uživatelů. Nahrazuje /var/spool/mail.

    /var/msgs
       Rezervováno z historických důvodů.

    /var/preserve
       Rezervováno z historických důvodů.

    /var/run
       Soubory obsahující proměnné běžícího systému, jako soubory s identifikacemi procesů
       (PID) a záznamy o přihlášených uživatelích (utmp). Tyto soubory se obvykle mažou
       při startu systému.

    /var/spool
       Sdílená data (případně jejich fronty) různých programů.

    /var/spool/at
       Data pro at(1).

    /var/spool/cron
       Data pro cron(8).

    /var/spool/lpd
       Data pro tisk.

    /var/spool/mail
       Nahradil jej /var/mail.

    /var/spool/mqueue
       Fronta odchozí pošty.

    /var/spool/news
       Sdílený adresář pro news.

    /var/spool/rwho
       Sdílené soubory pro rwhod(8).

    /var/spool/smail
       Sdílená data pro smail(1) (poštovní agent).

    /var/spool/uucp
       Sdílena data pro uucp(1).

    /var/tmp
       Jako /tmp, tento adresář obsahuje dočasné soubory po neurčenou dobu.

    /var/yp
       Databázové soubory pro NIS.

SPLŇUJE STANDARDY

    The Filesystem Hierarchy Standard, Version 2.2 <http://www.pathname.com/fhs/>.

CHYBY

    Tento seznam není vyčerpávající; různé systémy mohou být nastaveny různě.

DALŠÍ INFORMACE

    find(1), ln(1), proc(5), mount(8)

    The Filesystem Hierarchy Standard

TIRÁŽ

    Tato stránka je součástí projektu Linux man-pages. Popis projektu a informace o hlášení
    chyb najdete na http://www.kernel.org/doc/man-pages/.