Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JMÉNO

    locale - Popis vícejazykové podpory

POUŽITÍ

    #include <locale.h>

POPIS

    Locale je množina jazykových a kulturních pravidel pro popis takových aspektu jako jsou
    jazyk pro zprávy, různé znakové sady, abecední řazení atd. Každý program musí mít možnost
    zjistit jeho locale a chovat se podle jím daných pravidel.

    Hlavičkový  soubor  <locale.h> deklaruje datové typy, funkce a makra, která tuto
    přenositelnost usnadňuje.

    Deklarované funkce: setlocale(3) pro nastavení aktuálního lacale a localeconv(3)  pro
    zjištění informací o formátování čísel.

    Různé kategorie pro lokální informace jsou definovány jako makra. Jestliže se použijí jako
    první argument pro funkci setlocale(3) je možno nastavit jednu z požadovaných kategorií:

    LC_COLLATE
       Mění chování funkcí strcoll(3) a strxfrm(3), které se používají na porovnání
       řetězců v lokální abecedě, Například, ostré německé s se třídí jako "ss".

    LC_CTYPE
       Mění chování klasifikačních funkcí a maker jako isupper(3) a toupper(3), a funkcí
       pro vícebytové znaky jako je mblen(3) nebo wctomb(3).

    LC_MONETARY
       Mění návratovou hodnotu funkce localeconv(3), která popisuje způsob jak jsou
       tištěna čísla, včetně detailů o desetinné tečce či čárce. Interně je tato informace
       použita ve funkci strfmon(3).

    LC_MESSAGES
       mění jazyk zpráv a určuje jak vypadá pozitivní a negativní odpověď v daném jazyce.
       GNU C-lib obsahuje pro tento účel funkce gettext(3), ngettext(3), and rpmatch(3).
       Funkce z GNU gettext se rovněž řídí proměnnou prostředí LANGUAGE (která obsahuje
       dvojtečkou oddělovaný seznam locales), je-li tato nastavena na platné locale jiné
       než "C".

    LC_NUMERIC
       Mění chování funkcí printf(3) a scanf(3) kdykoli mají použít nastavení locale.
       Tuto informaci lze také číst pomocí funkce localeconv(3).

    LC_TIME
       mění chování funkcí strftime(3), která zobrazuje současný čas podle lokálních
       pravidel; například v Evropě se běžně používá 24 hodinový den, zatímco v USA 12
       hodinový.

    LC_ALL Nastavuje vše.

    Jestliže je druhý argument pro setlocale(3) prázdný řetězec, "", hledá se základní locale
    takto:

    1.   Jestliže je nastavena proměnná prostředí LC_ALL, použije se LC_ALL .

    2.   Jestliže existuje proměnná prostředí, která se jmenuje stejně jako některá z
       kategorií, použije se tato.

    3.   Jestliže je nastavena proměnná prostředí LANG, použije se hodnota LANG .

    Hodnoty pro číselnou konverzi jsou nastaveny ve struct lconv , kterou vrací funkce
    localeconv(3), má následující deklaraci:

     struct lconv {

        /* Číselná (nikoli peněžní) informace */

        char *decimal_point;     /* Znak pro desetinnou čárku */
      char *thousands_sep;    /* Oddělovač tisíců */
      char *grouping; /* Každý prvek označuje počet číslic ve skupině;
               významnější hodnoty se zobrazují více vlevo.
               Pozice CHAR_MAX určuje odkud se již žádné
               oddělování nečiní. Prvek s hodnotou 0 označuje,
               že předchozí prvek se použije odtud doleva. */

        /* Peněžní informace. */

        char *int_curr_symbol; /* První tři znaky jsou symbolem měny podle
                   ISO 4217. Čtvrtý znak je oddělovač, pátý
                   je '\0'. */
      char *currency_symbol; /* Lokální symbol pro měnu */
      char *mon_decimal_point;  /* desetinná čárka */
      char *mon_thousands_sep;  /* Viz thousands_sep nahoře */
      char *mon_grouping;     /* Viz grouping nahoře */
      char *positive_sign;    /* Kladné znaménko */
      char *negative_sign;    /* Záporné znaménko */
      char int_frac_digits;    /* Mezinárodní počet des. míst */
      char frac_digits;   /* Lokální počet des. míst */
      char p_cs_precedes;      /* 1 když znak měny předchází číslo,
                      0 když jej následuje */
      char p_sep_by_space;     /* 1 když mezera odděluje
                      currency_symbol od desetinné čárky */
      char n_cs_precedes;      /* 1 když currency_symbol předchází
                      záporné hodnoty, 0 když následuje */
      char n_sep_by_space;     /* 1 když mezera odděluje
                      currency_symbol od záporné hodnoty */
      /* Kladné a záporné znaménko:
       0 Závorky kolem hodnoty a symbolu měny.
       1 Znaménko před hodnotou i symbolem měny.
       2 Znaménko následuje za hodnotou i symbolem měny.
       3 Znaménko bezprostředně před symbolem měny.
       4 Znaménko bezprostředně následuje symbolem měny. */
      char p_sign_posn;
      char n_sign_posn;
     };

SPLŇUJE STANDARDY

    POSIX.1-2001.

    Funkce GNU gettext jsou specifikovány v LI18NUX2000.

DALŠÍ INFORMACE

    locale(1),  localedef(1),  gettext(3),  localeconv(3),  ngettext(3),  nl_langinfo(3),
    rpmatch(3), setlocale(3), strcoll(3), strfmon(3), strftime(3), strxfrm(3)

TIRÁŽ

    Tato stránka je součástí projektu Linux man-pages. Popis projektu a informace o hlášení
    chyb najdete na http://www.kernel.org/doc/man-pages/.