Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JMÉNO

    suffixes - seznam přípon souborů

POPIS

    Je obvyklé rozlišovat obsah souboru podle jeho přípony, která sestává z tečky následované
    jedním nebo více písmeny. Mnoho standardních utilit, jako např. překladače, používají
    přípon, aby rozlišili typ souboru, se kterým pracují. Program make(1) je řízen pravidly,
    která jsou na příponách založena.

    Následující seznam obsahuje přípony, které můžete na Linuxu nalézt.
                                         │
Binary file (standard input) matches