Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JMÉNO

    atd - spouští úlohy, které čekají ve frontě na pozdější provedení

POUŽITÍ

    atd [-l prům_zátěž] [-b interval_dávek] [-d] [-s]

POPIS

    atd spouští úlohy vložené do fronty programem at(1).

VOLBY

    -l   Určuje omezující faktor zátěže, při jehož překročení se nemají provádět dávkové
        úlohy, na jinou hodnotu, než je přednastavená 0.8. Pro SMP systém s n procesory
        budete pravděpodobně chtít nastavit tuto hodnotu výše než n-1.

    -b   Určuje  minimální interval v sekundách mezi spuštěním dvou dávkových úloh
        (přednastaveno 60).

    -d   Debug; vypisuje chybové zprávy na standardní chybový výstup namísto použití
        syslog(3).

    -s   Zpracuje frontu programů at/batch pouze jednou. Toto je hlavně pro kompatibilitu
        se starými verzemi programu at; atd -s je ekvivalentní se starým příkazem atrun.
        Skript vyvolávající atd -s je nainstalován jako /usr/sbin/atrun pro zpětnou
        kompatibilitu.

VAROVÁNÍ

    atd nebude fungovat, pokud je jeho spool adresář připojen pomocí NFS, a to i v případě, že
    je nastaveno no_root_squash.

SOUBORY

    /var/spool/cron/atjobs Adresář pro ukládání úloh; měl by mít práva 700, vlastník daemon.

    /var/spool/cron/atspool Adresář pro ukládání výstupu; měl by mít práva 700, vlastník
    daemon.

    /etc/at.allow, /etc/at.deny určují, kdo může používat at.

DALŠÍ INFORMACE

    at(1), atrun(1), cron(8), crontab(1), syslog(3), at.deny(5), at.allow(5).

CHYBY

    Funkce atd by měly být zahrnuty do programu cron(8).