Provided by: login_4.1.4.2+svn3283-3ubuntu5_amd64 bug

JMÉNO

    faillog - zobrazí záznamy faillogu nebo nastaví limity na chybná přihlášení

POUŽITÍ

    faillog [volby]

POPIS

    faillog formátuje obsah souboru /var/log/faillog, ve kterém se zaznamenávají neúspěšné
    pokusy o přihlášení. Také jej můžete použít pro správu počitadel neúspěšných přihlášení a
    pro nastavení limitů. Spuštení programu faillog bez argumentů vypíše záznamy o neúspěšném
    přihlášení těch uživatelů, u kterých je zaznamenáno alespoň jedno chybné přihlášení.

VOLBY

    Příkaz faillog akceptuje následující volby:

    -a, --all
       Zobrazí záznamy faillogu všech uživatelů.

    -h, --help
       Zobrazí nápovědu a skončí.

    -l, --lock-time SEK
       Po neúspěšném přihlášení zamkne účet na SEK sekund.

    -m, --maximum MAX
       Nastaví maximální počet chybných přihlášení na MAX. Poté se účet zablokuje.
       Hodnotou 0 tento limit zrušíte. Pro uživatele root by hodnota MAX měla být vždy 0,
       abyste předešli útokům typu odepření služby.

    -r, --reset
       Vynuluje počitadla chybných přihlášení všech uživatelů. Při použití s parametrem -u
       ÚČET vynuluje počitadlo pouze pro daný účet. Tato operace vyžaduje práva zápisu k
       souboru /var/log/faillog.

    -t, --time DNŮ
       Zobrazí záznamy faillogu novější než DNŮ. Volba -t má vyšší prioritu než -u.

    -u, --user ÚČET
       Zobrazí záznamy faillogu (resp. s volbami -l, -m nebo -r upraví počitadla nebo
       limity chybných přihlášení) pouze pro uživatele ÚČET.

ZÁLUDNOSTI

    faillog vypíše pouze uživatele, bez úspěšného přihlášení od poslední chyby. Chcete-li
    vypsat i uživatele, kteří se od poslední chyby úspěšně přihlásili, musíte si je explicitně
    vyžádat volbou -u nebo -a.

SOUBORY

    /var/log/faillog
       soubor pro záznam chybných pokusů o přihlášení

VIZ TAKÉ

    login(1), faillog(5).