Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JMÉNO

    lilo - instaluje zavaděč systému

SYNTAXE

    Hlavní funkce:

    /sbin/lilo - instalace zavaděče Linuxu

    Jiná použití:

     /sbin/lilo -q - zobrazí současnou bootovací mapu - seznam jader, které je možno při
    bootování zvolit.
    /sbin/lilo -R - slouží pro nastavení standardní příkazové řádky pro následující reboot.
    /sbin/lilo -I - zobrazí cestu k bootovatelnému obrazu jádra.
    /sbin/lilo {-u|-U} - odinstaluje lilo.

POPIS

    lilo nainstaluje zavaděč systému, který bude aktivován při každém dalším zavádění systému.
    Má spoustu voleb.

    -v   Verbose. V závislosti na počtu voleb -v bude lilo tisknout více a více zpráv o své
       činnosti.

    -q   Vypíše jádra, která je možné nabootovat. lilo má soubor, standardně /boot/map,
       který obsahuje jména a umístění jader. Tato volba je všechny vypíše.

    -m map-soubor
       lilo použije specifikovaný mapový soubor místo standardního /boot/map.

    -C config-soubor
       lilo čte standardně své instrukce o tom, které soubory má zmapovat, ze svého
       konfiguračního souboru /etc/lilo.conf. Tato volba může být použita ke specifikaci
       jiného konfiguračního souboru.

    -d delay
       Jestliže jste specifikovali více jader a při bootování jste stiskli klávesu Shift,
       lilo zobrazí prompt a čeká na Vaši volbu jádra. Nebudete-li na tuto výzvu reagovat,
       lilo zavede první kernel, který je na seznamu bootovatelných kernelů. Tato volba
       určuje počet desetin sekundy před jeho zavedením.

    -D label
       Použij kernel se zadaným jménem místo prvního v seznamu.

    -r root-directory
       Předtím, než něco provedeš, udělej chroot do specifikovaného adresáře. Je velmi
       často používáno při opravě z boot disku.

    -t   Test. Proveď vše jak máš, pouze nic nezapisuj na disk. Používá se společně s -v,
       abychom poznali, co bude lilo skutečně dělat.

    -c   Kompaktní mapa. Tato volba sdružuje požadavky na čtení sousedních sektorů a tím
       velmi urychluje zavedení systému.

    -f disk-tab
       Specifikace  souboru,  který  obsahuje popis geometrie disku. Standardní je
       /etc/disktab.)

    -i boot-sector
       Specifikuje nový boot sektor. Standardní je /boot/boot.b.)

    -l   Generuj lineární adresy a ne adresy ve formátu sektor/hlava/cylindr.

    -P {fix|ignore}
       Uprav nebo ignoruj `poškozené' partition tabulky, t.j. partition tabulky s
       lineárními nebo sektor/hlava/cylindr adresami, které neodpovídají.

    -s save-file
       Když lilo přepisuje boot sektor, uloží jeho starý obsah do souboru, standardně
       /boot/boot.NNNN kde NNNN závisí na čísle zařízení. Tato volba specifikuje jiný
       záložní soubor pro boot sektor. (Nebo společně s volbou -u určuje soubor, ze
       kterého se má bootsektor obnovit.)

    -S save-file
       Standardně lilo nepřepisuje existující záložní soubor. Tato volba mu to umožní.

    -u device-name
       Odinstaluje lilo, zkopíruje záložní boot sektor zpět.

    -U device-name
       Totéž, ale nekontroluje čas.

    -R command line
       Tato volba uloží standardní příkazovou řádku pro příští spuštění zavaděče. Zavaděč
       tuto řádku smaže: toto je pouze jednorázový příkaz. Je typicky používán v skriptech
       pro reboot.

    -I label
       Název běžícího kernelu je po zavedení v proměnné BOOT_IMAGE. Tento příkaz vypíše
       odpovídající cestu k obrazu jádra.

    -V   Vytiskne číslo verze.

    Výše uvedené volby odpovídají klíčovým slovům v konfiguračním souboru podle této tabulky:

       -b bootdev   boot=bootdev
       -c       compact
       -d dsec     delay=dsec
       -D label    default=label
       -i bootsector  install=bootsector
       -f file     disktab=file
       -l       linear
       -m mapfile   map=mapfile
       -P fix     fix-table
       -P ignore    ignore-table
       -s file     backup=file
       -S file     force-backup=file
       -v       verbose=level

DALŠÍ INFORMACE

    lilo.conf(5).
    Distribuce programu lilo obsahuje rozsáhlejší dokumentaci.

AUTOR

    Werner Almesberger (almesber@bernina.ethz.ch).

VAROVÁNÍ

    Překlad je pravděpodobně zastaralý. Pokud chcete pomoci s jeho aktualizací, zamiřte na
    http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/

                     26.prosince 1996                 LILO(8)